Zvukový záznam ze schůze zastupitelstva 13. 4. 2016

 

Časová mapa schůze:

0:00:00     Zahájení
0:00:38     Námitky k zápisu z minulého zasedání 9. 3. 2016
0:05:22 1. Schválení programu
0:16:06 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů.
0:16:35 3. Určení způsobu volby místostarosty, předsedy FV a člena FV
0:17:07 4. Volba místostarosty
0:17:44 5. Volba předsedy finančního výboru
0:18:35 6. Volba člena finančního výboru
0:21:29 7. Projednání rozhodnutí o odměně za výkon funkce neuvolněného místostarosty.
0:24:57 8. Projednání rozhodnutí o odměně za výkon funkce předsedy finančního výboru
0:25:58 9. Projednání rozhodnutí o odměně za výkon funkce člena finančního výboru
0:26:40 10. Projednání nepostupovat dle vnitřní směrnice při zadávání veřejných zakázek v konkrétním případě: „Loděnice, úprava komunikace pro pěší vč. odstranění lávky“
0:33:41 11. Projednání nabídkové ceny a způsob jejího vypracování na akci „Loděnice, úprava komunikace pro pěší vč. odstranění lávky“
0:38:53 12. Projednání zaslání výzvy jednomu dodavateli na akci „Loděnice, úprava komunikace pro pěší vč. odstranění lávky“
0:41:00 13. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Loděnice za rok 2015 a závěrečného účtu obce Loděnice za rok 2015
0:48:29 14. Projednání hospodaření obce Loděnice za rok 2015
0:50:36 15. Projednání účetní závěrky MŠ Loděnice za rok 2015 a převedení kladného hospodářského výsledku do rezervního fondu
0:50:58 16. Projednání účetní závěrky ZŠ Loděnice za rok 2015 a převedení kladného hospodářského výsledku do fondů ZŠ Loděnice
0:51:19 17. Projednání odpisového plánu dlouhodobého majetku v evidenci ZŠ na rok 2016
0:51:39 18. Projednání Smlouvy o poskytování služby obecného hospodářského zájmu číslo S-7892/SOC/2015
0:52:24 19. Projednání Kupní smlouvy na obecní pozemek 629/1 o výměře 118 m2
0:55:29 20. Projednání Dodatku č. 1 spisového a skartačního řádu obce Loděnice
0:56:21 21. Projednání Zprávy o uplatňování územního plánu Loděnice za období 2012–2015, vypracované MÚ Beroun, odborem územního plánování a regionálního rozvoje (v souladu s § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu)
1:00:27 22. Projednání zadat starostovi úkol, aby zajistil vytvoření kompletní evidence rozpočtových změn a její udržování v aktuálním stavu, dále pak aby zajistil zveřejnění evidence také na webu obce.
1:01:30 23. Projednání zadat starostovi úkol, aby zjistil výši cen za pronájem obecních prostor, energií, vodného a stočného v místě a čase obvyklých.
1:01:54 24. Finanční výbor – informace o své činnosti a provedených kontrolách
1:03:00 25. Kontrolní výbor – informace o své činnosti a provedených kontrolách
1:05:45 26. Informace o zprávě auditu MF na akci Rekonstrukce a rozšíření MŠ Loděnice
1:07:35 27. Projednání – uložit starostovi obce, aby zajistil souhlasné stanovisko banky se stavbou ulic na Jánské. Termín 2 měsíce od schválení ZO.
1:09:07 28. Projednání – uložit starostovi obce, aby zdůvodnil, proč nešlo vyřídit odklad čerpání dotace na stavbu ulic na Jánské před 25. 11. 2015, kdy se konala schůze ZO, na které došlo ke schválení navýšení ceny. Termín: 1 měsíc od schválení ZO.
1:12:58 29. Projednání – uložit starostovi obce, aby zajistil zveřejnění podkladů pro veřejné schůze ZO na webu obce pro veřejnost, a to vždy alespoň 6 dní před konáním příslušné schůze ZO.
1:20:58 30. Projednání finančního příspěvku na pokrytí nákladů za výrobu a distribuci časopisu LoDění a údržby webu. V souvislosti s vydáním prvního čísla zmíněné náklady činily 10 253 Kč. U dalších čísel je předpoklad, že náklady budou sníženy na 8000 Kč. Upřesnění důvodů je uvedeno v žádosti o příspěvek.
1:27:56 31. Projednání – uložit starostovi obce, aby u investiční akce Stavba nového sběrného dvora zjistil a navrhl způsoby, kterými by bylo možné určit, jestli ceny materiálů a prací odpovídají cenám v čase a místě obvyklým a jestli fakturované materiály a práce odpovídají projektové dokumentaci. Termín 2 měsíce od schválení ZO.
1:30:00 32. Projednání – uložit KV zkontrolovat akci Výstavba ulic na Jánské. Termín 2 měsíce od schválení ZO.
1:34:58 33. Projednání – uložit KV zkontrolovat akci Stavba nového sběrného dvora. Termín 2 měsíce od schválení ZO.
1:36:30 34. Projednání – uložit KV zkontrolovat akci Kanalizace 2. etapa. Termín 2 měsíce od schválení ZO.
1:37:26 35. Projednání – uložit KV zkontrolovat akci Chodník k ZŠ. Termín 2 měsíce od schválení ZO.
1:37:55 36. Projednání – uložit KV zkontrolovat akci Oprava střechy MŠ. Termín 2 měsíce od schválení ZO.
1:38:30 37. Projednání – uložit KV zkontrolovat akci Nákup čisticí techniky. Termín 2 měsíce od schválení ZO.
1:39:02 38. Projednání – uložit KV zkontrolovat dotace pro Art Time, AFK a SDH. Termín 3 měsíce od schválení ZO.
1:39:31 39. Projednání – uložit FV zkontrolovat akci Výstavba ulic na Jánské. Termín 2 měsíce od schválení ZO.
1:41:17 40. Projednání – uložit FV zkontrolovat akci Stavba nového sběrného dvora. Termín 2 měsíce od schválení ZO.
1:41:49 41. Projednání – uložit FV zkontrolovat akci Kanalizace 2. etapa. Termín 2 měsíce od schválení ZO.
1:42:27 42. Projednání – uložit FV zkontrolovat akci Chodník k ZŠ. Termín 2 měsíce od schválení ZO.
1:44:21 43. Projednání – uložit FV zkontrolovat akci Oprava střechy MŠ. Termín 2 měsíce od schválení ZO.
1:44:37 44. Projednání – uložit FV zkontrolovat dotace pro Art Time, AFK a SDH. Termín 3 měsíce od schválení ZO.
1:45:00 45. Rozprava, různé
2:19:52 46. Usnesení
2:26:10 47. Závěr

 

 

1 komentář u „Zvukový záznam ze schůze zastupitelstva 13. 4. 2016

  1. Pingback: Zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva |

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..