Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území obce Loděnice

PREAMBULE

Základní vzdělávání a jeho zajištění patří k hlavním povinnostem obecních a městských samospráv. Základní škola v obci představuje důležitý stabilizační prvek v rozhodování člověka či rodiny, zda se v daném místě usadí a bude se zde či v okolí ucházet o zaměstnání. Obce v blízkém okolí Prahy proto pociťují růst počtu obyvatel nejen z důvodů nárůstu populační křivky, ale hlavně stěhováním obyvatelstva z ostatních oblastí republiky i zahraničí. Obec Loděnice nemůže zajistit ve své spádové oblasti místo v základní škole pro všechny děti, které přijdou k zápisu v lednu 2016. Současná kapacita 452 žáků ještě není zcela vyčerpána, ale problémem je nedostatek tříd pro výuku. Část výuky, kdy se třídy dělí např. na jazyky, musí probíhat v nevyhovujících prostorách bývalé školní dílny, sborovny a jídelny.

VÝCHOZÍ STAV- NALÉHAVOST ŘEŠENÍ SITUACE

Současný objekt školy slouží od roku 1951. Původně měl devět tříd s nezbytným sociálním zázemím a prostory pro tři oddělení školní družiny. V roce 1993 byla přepažením jedné větší třídy a zrušením dílny pro vaření a šití získána desátá učebna. V roce 1998 byla na části budovy realizována nástavba se třemi učebnami. Tím celkový počet tříd stoupl na současných třináct. Jak začal od roku 2010 postupně růst počet žáků jednak vlivem silnějších populačních ročníků a zejména prudkým rozvojem výstavby rodinných domů ve spádové oblasti, bylo třeba každoročně získat jednu třídu navíc. To bylo realizováno postupným rušením prostor pro školní družinu a umísťováním tříd sem. Poslední samostatné oddělení školní družiny bylo zrušeno k 30. 6. 2014 a od 1. 9. 2014 tak má škola k dispozici 16 kmenových učeben pro 16 tříd. Oddělení školní družiny využívají po vyučování prostory ve třídách. Od roku 2013 má škola již šest oddělení školní družiny s kapacitou 180 žáků. Dne 15. 4. 2014 byl škole zapsán do rejstříku školní klub, což přineslo potřebu dalších prostor.

Počet žáků každoročně roste. Když jsem školu přebíral v roce 2009, bylo na škole 238 žáků. V posledním výkazu M3 o základní škole podle stavu k 30. 9. 2013 je uváděn počet 331 + 35 žáků dle § 38. Do školního roku 2013/2014 měla škola kapacitu 357 žáků. Po zápisu v lednu 2014 bylo zřejmé, že tato kapacita nebude pro školní rok 2014/2015 dostačovat. Proto jsem požádal rejstřík MŠMT o započtení původních tří oddělení školních družin do kapacity školy. MŠMT vyhovělo žádosti a od 1. 9. 2014 byl nejvyšší povolený počet žáků 452.  Školní rok 2014/2015 byl zahájen s počtem  374 žáků. Trend je takový, že z 2. stupně odcházejí třídy s menším počtem žáků a do prvních tříd přicházejí silné ročníky. Například k zápisu v roce 2014 přišlo 65 dětí a vzhledem několika odkladům jsme je ještě umístili do dvou tříd. V roce 2015 přišlo k zápisu 76 dětí a tento počet i přes několik odkladů bylo nutno rozdělit do tří tříd – 1.A, 1.B a 1.C. Pro třídu navíc již prostora nebyla, tak jsme vystěhovali funkční školní polytechnickou dílnu o rozměru 3×12 m a v té nyní učíme. Dělené jazyky musíme učit v jídelně a sborovně. Kritická situace nastane na počátku příštího školního roku, protože k zápisu v lednu 2016 očekáváme opět kolem 60 dětí a v červnu odejde jen jedna 9.třída. Ve výhledu je třeba počítat v každém ročníku s minimálně dvěma třídami, což dává 18 učeben, a je možné, že vzhledem k pokračující výstavbě v okolí Prahy může vyvstat potřeba tří tříd v ročníku. Proto považuji rozšíření kapacity školy o dalších pět tříd od 1. 9. 2016 za naprosto nezbytné.

Mgr. Václav Veverka, ředitel školy
zs.veverka@tiscali.cz 

Přílohy

A) KLÍČOVÉ CÍLE A OPATŘENÍ PRO VĚCNÝ ZÁMĚR ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ OBCE LODĚNICE

KLÍČOVÝ CÍL Č. 1

   Zajistit školní vzdělávání v Základní škole Loděnice, okres Beroun pro všechny děti žijící ve spádové oblasti č. 50225.

Opatření:

 • Navýšit počet tříd ze stávajících 16 na 21
 • Navýšit kapacitu stávající ZŠ ze  452 na 577 míst
 • Zpracovat projektovou dokumentaci
 • Zajistit stavební povolení
 • Zajistit finanční zdroje na realizaci projektu
 • Soustavně analyzovat dotační možnosti pro získání finančních prostředků pro výstavbu základní školy

KLÍČOVÝ CÍL Č. 2

Zajistit provoz základní školy

Opatření:

 • Vybrat kvalitní pedagogický personál
 • Zajistit kvalitní pedagogické pomůcky
 • Zajistit finanční prostředky na provoz základní školy

B) SWOT ANALÝZA

Slabé stránky:
Absence možnosti školního vzdělávání v obci a spádové oblasti pro všechny děti, které zde žijí.

Silné stránky:
Možnost vybudování přístavby na stávajícím objektu ZŠ

Hrozby:
Nedostatek finančních prostředků

Hrozby při nesplnění klíčového(ých) cíle(ů):
Zvýšení dopravní zatíženosti
Zvýšené časové a finanční zatížení rodin při dojíždění do vzdálenějších škol v Praze
Ztráta identifikace obyvatel okolních obci s obcí Loděnice

Příležitosti:
Využití dotačních finančních zdrojů pro přístavbu ZŠ

C) Výhled aktivit obce v oblasti rozvoje vzdělávání v příštích 10 letech

Demografický vývoj

Predikovaný počet dětí ve skupině 2- 6 let včetně plánované výstavby a trvale nepřihlášených obyvatel:

Rok Přepočtený počet dětí ve věku 2-6 let Stávající kapacita ZŠ
2015 76 452
2016 62 452
2017 57 577
2018 53 577
2019 58 577
2020 55 577
2021 55 577
2022 55 577
2023 55 577
2024 55 577
2025 55 577

Plán obsazenosti základní školy 2015-2025

Rok Počet dětí
2014 374
2015 402
2016 440
2017 465
2018 490
2019 500
2020 520
2021 530
2022 535
2023 540
2024 540
2025 540

1 komentář u „Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území obce Loděnice

 1. Pingback: Přístavba základní školy po necelém roce |

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..