Zvukový záznam ze schůze zastupitelstva 25. 11. 2015

 

Časová mapa schůze:

0:00 1. Zahájení a schválení programu
2:50 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů
3:16 3. Projednání a schválení revokace bodu č. 3 ze ZO č. 10 ze dne 16. 9. 2015
3:55 4. Projednání a schválení nezveřejnění záměru obce o prodeji části pozemku parc.č.170/5 v k.ú. Loděnice
u Berouna
4:22 5. Projednání a schválení smlouvy o pronájmu kotců – psí útulek Bouchalka na rok 2016
4:52 6. Projednání a schválení Změnového listu č. 1 a rozpočtu na akci „Obnova komunikací obce Loděnice po živelních pohromách v roce 2013“
1:14:44 7. Projednání a schválení Dodatku ke smlouvě s firmou Alstap na akci „Obnova komunikací obce Loděnice po živelních pohromách v roce 2013“
1:15:20 8. Projednání a schválení pověření starosty k podpisu Dodatku ke smlouvě s firmou Alstap na akci „Obnova komunikací obce Loděnice po živelních pohromách
v roce 2013“
1:16:00 9. Projednání a schválení změny rozpočtu č. 8/2015
1:17:17 10. Projednání a schválení návrhu rozpočtu obce Loděnice na rok 2016
1:19:15 11. Rozprava, různé
I. Projednání a schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6016176/01 Loděnice, kNN, pro 13 parcel 778/24 (pod vodojemem)
II. Zpráva kontrolního výboru ZO Loděnice, schválení usnesení
1:31:55 12. Usnesení
1:33:48 13. Závěr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..