Veřejné zasedání zastupitelstva bude 24. 6. 2020 od 18:00

Přijďte ve středu 24. 6. 2020 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat.

Návrh programu:

1. Zahájení a schválení programu.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
3. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2019
4. Projednání účetní závěrky obce za rok 2019
5. Projednání rozpočtového opatření 5/2020
6. Projednání – „Nové chodníky podél ulice Pražské mezi ulicí U Hřbitova a Hořelickou, Loděnice“ – souhlas s umístěním
7. Projednání Rekonstrukce místní komunikace vedoucí z ulice Karlštejnská do Černidel a k bytovému domu č. 13 na Jánské v obci Loděnice – přidělení zakázky malého rozsahu
8. Projednání Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Zpevnění povrchů v ulici Tyršova a Palackého v obci Loděnice u Berouna, SO102 Tyršova, SO101 Palackého“
9. Projednání Zařazení území obce Loděnice do územní působnosti MAS Jihozápad pro období 2021-2027
10. Projednání vyhrazení pravomoci v oblasti vydávání obecního periodika, s názvem Loděnický Zpravodaj
11. Projednání Pravidel pro vydávání obecního periodika obce Loděnice – Loděnický Zpravodaj
12. Projednání pravidel pro vydávání Zpravodaje
13. Definice práv a povinností předsedy redakční rady
14. Odměny předsedy a členů redakční rady
15. Projednání námitek k jednacímu řádu zastupitelstva obce loděnice
16. Projednání aktualizace složení povodňové a krizové komise /PKK/, kterou usnesením schválilo ZO
17. Projednání pozměňovacích návrhů ve směrnici č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
18. Projednání upřesnění zásad pro vyhlašování podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek.
19. Informace o závěrech pracovní porady ZO
20. Rozprava, různé
  I. Informace o probíhajících a připravovaných projektech
21. Závěr

 
Podklady pro jednání:

03. Návrh Závěrečného účtu za rok 2019
03. Příloha k Návrhu závěrečného účtu za rok 2019
04. Závěrka1
04. Závěrka2
04. Závěrka3
04. Závěrka4
05. Rozpočtové opatření č. 5_2020
06. Konečný text ke schválení na zastupitelstvu Obce Loděnice
06. KSUS k PD 9_6_2020
06. Loděnice Chodník na Rudnou – DUSP – Zásah stavby do pozemku Středočeského kraje
06. Pozemky Sč. kraje_info KN
08. Obec Loděnice – Dodatek č. 1 – Zpevnění povrchů v ulici Tyršova a Palackého
12. Pravidla pro vydávání obecního periodika obce Loděnice – Loděnický zpravodaj
12. Pravidla rev1 pro vydávání obecního periodika obce Loděnice – Loděnický zpravodaj
15–18. Do ZO 24. 6.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..