Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva 24. 6. 2020

 

Časová mapa zasedání*:

0:00:00 1. Zahájení a schválení programu
0:05:18 2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
0:05:53 3. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2019
0:20:31 4. Projednání účetní závěrky obce za rok 2019
0:21:57 5. Projednání rozpočtového opatření 5/2020
0:30:09 6. Projednání – „Nové chodníky podél ulice Pražské mezi ulicí U Hřbitova a Hořelickou, Loděnice“ – souhlas s umístěním
0:35:44 7. Projednání Rekonstrukce místní komunikace vedoucí z ulice Karlštejnská do Černidel a k bytovému domu č. 13 na Jánské v obci Loděnice – přidělení zakázky malého rozsahu
0:45:45 8. Projednání Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Zpevnění povrchů v ulici Tyršova a Palackého v obci Loděnice u Berouna, SO102 Tyršova, SO101 Palackého“
0:46:23 9. Projednání Zařazení území obce Loděnice do územní působnosti MAS Jihozápad pro období 2021-2027
0:47:14 10. Projednání schválení bezúplatného převodu pozemků  parc. č. 1700/26, 1700/27, 1700/28, 1846/7, 1846/11 v kú Loděnice u Berouna
0:55:50 11. Projednání vyhrazení pravomoci v oblasti vydávání obecního periodika, s názvem Loděnický Zpravodaj
1:38:18 12. Projednání Pravidel pro vydávání obecního periodika obce Loděnice – Loděnický Zpravodaj
1:39:33 13. Definice práv a povinností předsedy redakční rady
1:40:08 14. Odměny předsedy a členů redakční rady
1:55:55 15. Projednání námitek k jednacímu řádu zastupitelstva obce Loděnice
2:00:20 16. Projednání aktualizace složení povodňové a krizové komise /PKK/, kterou usnesením schválilo ZO
2:01:32 17. Projednání pozměňovacích návrhů ve směrnici č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
2:07:17 18. Projednání upřesnění zásad pro vyhlašování podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek
2:14:06 19. Informace o závěrech pracovní porady ZO
2:18:16 20. Rozprava, různé
    I. Informace o probíhajících a připravovaných projektech
3:11:30 21. Závěr

*Uvedené časy jsou pouze orientační.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..