Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva 27. 5. 2020

 

Časová mapa zasedání*:

0:00:00 1. Zahájení a schválení programu.
0:09:03 2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
0:09:31 3. Informace o Přidělení podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci „Vypracování studie, dokumentace proúzemní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro provádění stavby a položkového výkazu výměr a inženýrskou činnost“ na stavbu pod názvem „Rozšíření a rekonstrukce MŠ v ulici Za GZ, obec Loděnice“
0:44:53 4. Projednání Rekonstrukce místní komunikace vedoucí z ulice Karlštejnská do Černidel a k bytovému domu č. 13 na Jánské v obci Loděnice – vypsání výběrového řízení na zhotovitele.
0:54:20 5. Projednání Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
0:55:42 6. Projednání Dohody o narovnání – duplicitní vlastnictví pozemků par. č. 874/23, 874/24, 874/25 a 874/27 v k.ú. Loděnice u Berouna, zapsané na LV 666
1:03:17 7. Projednání Výstavby výtahu v budově OÚ na žádost občanů
1:19:57 8. Projednání Změna č. 3 územního plánu Loděnice zkráceným postupem podle § 55a, Zákon č. 183/2006 Sb. z vlastního podnětu-změna plochy MŠ z průmyslové zóny na občanskou vybavenost.
1:23:25 9. Projednání odpuštění dluhu za parkovací stání
1:26:36 10. Projednání Žádosti o bezúplatný převod pozemku par. č. 888/62 v k. ú Loděnice u Berouna
1:30:10 11. Akční plán 2020
1:50:18 12. Zrušení odpovědnosti Martina Fatky za vydávání Loděnického zpravodaje
1:50:25 13. Hydroizolace budovy obecního úřadu
1:58:28 14. Zpráva o provozu sběrného dvora v roce 2019
2:10:46 15. Zpráva o stavu prací na zlepšení webových stránek obce
3:01:04 16. Projednání ukončení nájemní smlouvy ve stávající podobě s občanským sdružením ArtTime ke dni 30. 6. 2020 a zajištění správy budovy Kulturního zařízení a koordinaci zde konaných společenských akcí.
3:06:58 17. Projednání uzavření nové nájemní smlouvy s občanským sdružením ArtTime tak, aby sdružení bylo schopno nadále provozovat svoji činnost v budově Kulturního zařízení bez přerušení – s účinností smlouvy od 1. 7. 2020.
3:10:00 18. Manažer prevence kriminality a městský kamerový dohlížecí systém
3:20:06 19. Rozprava, různé
    I. Informace o probíhajících a připravovaných projektech
3:55:18 20. Závěr
     
Následující body byly přesunuty na příští zasedání:
  Projednání vyhrazení pravomoci v oblasti vydávání obecního periodika, s názvem Loděnický zpravodaj
  Projednání Pravidel pro vydávání obecního periodika obce Loděnice – Loděnický zpravodaj
  Definice práv a povinností předsedy redakční rady
  Odměny předsedy a členů redakční rady

*Uvedené časy jsou pouze orientační.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..