Veřejné zasedání zastupitelstva bude 10. 2. 2021 od 18:00

Přijďte ve středu 10. 2. 2021 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat.

Návrh programu:

1. Zahájení a schválení programu.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
3. Projednání Přidělení podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci „Splašková kanalizace a vodovod Loděnice“
4. Projednání Vypsání výběrového řízení na akci „Vypracování dokumentace pro stavební povolení, pro provádění stavby, položkového výkazu výměr a inženýrskou činnost“ na stavební práce/stavbu pod názvem „Zateplení budovy Kulturního zařízení Loděnice“
5. Projednání Směrnice o zadávání veřejných zakázek č. 1/2021
6. Projednání Jednacího řádu zastupitelstva obce Loděnice
7. Projednání záměru pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce.
8. Projednání záměru pořízení nového dopravního automobilu (DA) pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce.
9. Volba nového člena Redakční rady za Martina Fatku
10. Projednání a vyhodnocení dosavadní práce šéfredaktorky redakční rady Loděnického zpravodaje.
11. Projednání prodeje části pozemku par. č.851/11 v katastrálním území Loděnice u Berouna ve vlastnictví obce Loděnice předem určenému zájemci.
12. Určení tří konkrétních akcí z Programu rozvoje obce pro rok 2021, které budou intenzivně připravovány pro splnění podmínek dotace z prostředků Středočeského kraje.
13. Rozprava, různé
14. Závěr

Podklady pro jednání:

04. Energetická studie – ES_OPZP_Kulturni_dum_Lodenice_23-03-2020_podepsana
04. KZ pasport úvod
04. KZ pasport výkresy
05. Návrh Směrnice dle metodiky MV
05. SMĚRNICE č.2_2019 – OBEC LODĚNICE – o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu II
06. Návrh_jednacího_řádu_Zastupitelstva 2020
06. Jednací řád Zastupitelstva obce Loděnice-variantní návrh
10. Dopis starosta – Etický kodex – Loděnický zpravodaj
10. Dopis starosta – Uvedení informací na pravou míru
11. 686328_GP_01254_un
11. JEŽ žádost o část pozemku
11. SKLAD Loděnice POHLED
11. SKLAD Loděnice PŮDORYS
11. SKLAD Loděnice ŘEZ
11. SKLAD Loděnice SITUACE
11. SOUHLAS DĚLENÍ POZEMKU
11. Záměr prodeje JEŽ – zveřejnění

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..