Otevřený dopis zastupitelům obce Loděnice

Dobrý den, ahoj,

chtěl bych vám sdělit, že považuji za nepřijatelné, že starosta uzavřel smlouvu s f. Accon bez souhlasu zastupitelstva. Překročil tak své pravomoci a obešel zastupitele, kteří si směrnicí o veřejných zakázkách malého rozsahu rozhodování o uzavření smluv vyhradili. Možná se v tomto případě jednalo pouze o starostovu nevědomost. Je ale podivné, že se tak stalo poté, co záležitost konzultoval s JUDr. Sršněm, který se správním právem zabývá již desítky let. V případě JUDr. Sršně tedy nepředpokládám takovou základní neznalost.

Když připočtu fakt, že plnění smlouvy není dosud ani rozpočtováno, dostáváme se do situace, kterou jsem již několikrát kritizoval v souvislosti s případem zametacího stroje a výstavbou sběrného dvora. V tomto případě bylo navíc rozhodnuto netransparentně – v rozporu s § 6 zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, tedy protizákonně. Chci předejít obdobným procesním i věcným chybám. Doporučuji tedy jak FV tak KV, aby se na věc zaměřily.

Upozorňuji, že smlouva s f. Accon je zřejmě neplatná (viz § 41 odst. 2 ve spojení s § 84 odst. 4 zákona o obcích) a není tedy možno se na ni odvolat např. při úhradě faktur f. Accon. Věc nevyřeší ani její „doschválení“ na příštím zasedání ZO, jak napovídá neoficiální program, který jsme od starosty obdrželi (viz mail 21. 11.). I když nepředpokládám, že by většina zastupitelů měla v úmyslu chovat se nezákonně (viz minulý odstavec), zdůrazňuji, že vše je třeba vrátit zpět a začít úpravou rozpočtu a výběrovým řízením, kterého se samozřejmě f. Accon může zúčastnit.

Dovolím si krátkou rekapitulaci: služby f. Accon
– nejsou rozpočtovány,
– neproběhl transparentní výběr dodavatele a
– starosta společně s místostarostkou uzavřeli smlouvu bez potřebné pravomoci, a proto je smlouva neplatná.
Popravdě nevím, co dalšího se ještě dalo pokazit.

Zavádějící reakce na můj článek ve Zpravodaji, pod kterou se starosta podepsal, mě donutila, abych si některá fakta zajistil oficiální cestou – prostřednictvím zákona 106/1999 Sb. Přikládám žádost a odpověď na ni. Odpovědi na všechny body, které se týkají základní školy (3 až 10), nejsou dostatečné. Na to jsem také předem upozornil p. Bezrovou, která byla vyřízením žádosti pověřena. Naši komunikaci rovněž přikládám. Ani poté však obec odpověď nepřepracovala. Musel jsem tedy přikročit k podání stížnosti (také přikládám) jako k jedinému možnému prostředku. Jinak bych odpovědi na otázky nikdy neobdržel.

Jsem přesvědčen, že jednám v zájmu všech zastupitelů. To je také důvodem, proč vás o svém postupu informuji. Druhým, ještě důležitějším důvodem mého mailu je věc daleko závažnější:

V pondělí 28. 11. mi volal starosta. Z rozhovoru vyplynulo, že údajně ani přibližná cena přístavby ZŠ není dosud známa. Obec mi přitom oficiálně sdělila, že cena za přístavbu není již 21,8 mil. Kč, ale 30,3 až 31,5 mil. Kč vč. DPH (viz odpověď na žádost, bod 3+4). S ní také pracuji ve svém novém článku (přikládám), který by v souladu s tiskovým zákonem měl být zveřejněn v prosincovém Zpravodaji a dále vyjde LoDění. Starosta cenu zpochybnil (!), nebyl ji ale schopen ani upřesnit, ani opravit. Připomínám, že obdobná cena byla uvedena ve studii Ing. arch. Šimra. Zde je ale také započteno zateplení celé budovy (nejen přistavované části) a výměna všech oken včetně téměř nových plastových za jiná nová plastová okna, avšak s barevnými rámy.

Obdobně je tomu s dotací. Z oficiálního sdělení obce vyplývá, že se dotace nevztahuje na DPH. Tu zaplatí obec ze svého – až 5,5 mil. Kč. V minulé žádosti o dotaci jsme naopak žádali o proplacení poměrné části také DPH. Jde tedy opět o změnu k horšímu.

Ze zatím neoficiálního programu je patrné, že o přístavbě ZŠ se má 14. 12. hlasovat. Chci zdůraznit, že na základě informací, které jako zastupitelé máme, nelze o přístavbě zodpovědně rozhodnout. Nic by na tom za současné situace neměnila ani dohoda o financování s okolními obcemi. Ta mimochodem není ničím neobvyklým. Škola v Dobřichovicích, která stála 61,5 mil. Kč (z toho je pouze 1,5 mil. za vícepráce) a obsahuje 14 tříd, a škola ve Psárech jsou příklady, kde k dohodě o obdobném spolufinancování došlo.

Pokud se v něčem pletu, dejte mi prosím vědět.

V případě, že by snad k souhlasu ZO s přístavbou za těchto podmínek došlo, považoval bych proces i výsledný stav za skandální a snažil bych se pak využít všech prostředků k nápravě.

Kamil Horný

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..