Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva 26. 4. 2017

 

Časová mapa zasedání:

0:00:00 1. Zahájení a schválení programu
0:07:35 2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
0:08:13 3. Projednání změny rozpočtu č.4/2017
0:42:30 4. Projednání dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) „Stavební úpravy a nástavba ZŠ v obci Loděnice“, přidělení veřejné zakázky vybranému dodavateli.
1:10:27 5. Projednání příkazní smlouvy na koordinátora BOZP
1:14:09 6. Projednání příkazní smlouvy na technický dozor investora (TDI)
1:17:57 7. Projednání vyhlášení výběrového řízení na akci „Rekonstrukce chodníků v obci Loděnice ul. Pražská – u hřbitova“
1:22:00 8. Projednání nových stanov svazku obcí Region jihozápad
1:22:51 9. Rozprava, různé
1:22:58 I. Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene č. stavby IP-12-6005167/1 – výměna SP100 pro č.p.182
1:24:50  II. Projednání Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV+12-6020894/VB/1 – Loděnice – kNN pro p.č.182/13
1:27:06 III. Projednání pověření starosty obce v souladu s ustanovením §166 odst. zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění:
a) vyhlášením a organizací konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky MŠ Loděnice s předpokládaným nástupem 1. 8. 2017,
b) žádostí na Krajský úřad Středočeského kraje, Českou školní inspekci o delegování jejich zástupce za člena  konkurzní komise,
c) požádat stávající ředitelku MŠ o souhlas se svým jmenováním za člena konkurzní komise,
d) vyzvat stávající ředitelku, aby zorganizovala volbu zástupce z řad pedagogických pracovníků MŠ do konkurzní komise a tuto volbu doložila,
e) aby po obdržení jmen navržených osob do konkurzní komise jmenoval konkurzní komisi.
1:29:21 IV. Projednání znění vyhlášení konkurzu na místo ředitele/ředitelky MŠ Loděnice a jeho zveřejnění na webových stránkách obce Loděnice, ve Zpravodaji, na Úřadu práce Beroun, v Berounském deníku, v DEIXE, MF Dnes a na některých internetových stránkách zabývajících se nabídkami zaměstnání.
10. Usnesení
2:11:20 11. Závěr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..