Zvukový záznam ze schůze zastupitelstva 8. 6. 2016

 

Časová mapa schůze:

0:00:00 1. Zahájení a schválení programu
0:17:36 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů.
0:18:11 3. Projednání pořizovatele změny č. 2 územního plánu a žádosti obce o pořízení této změny v souladu s §6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona.
0:20:58 4. Projednání zhotovitele změny č. 2 územního plánu a smlouvy o dílo s tímto zhotovitelem
0:29:33 5. Projednání změny rozpočtu č. 4/2016
0:30:13 6. Projednání odpisu pohledávek za rok 2014 v celkové výši 4.000,- Kč
0:31:10 7. Projednání navýšení sankcí u neplatičů za komunální odpad za rok
0:36:33 8. Projednání smlouvy o nájmu hrobového místa
0:39:06 9. Uložit starostovi obce, aby do příští veřejné schůze ZO zajistil odstranění chyb v účetnictví 2015 a připravil ke schválení opravený závěrečný účet za rok 2015. Chyby popisuje e-mailová korespondence Ing. Martina Boka s jednatelkou účetní firmy UOL Ing. Janou Píckovou a finančním výborem zastupitelstva obce. Korespondence je podkladem tohoto bodu programu a stane se rovněž přílohou zápisu z tohoto jednání ZO.
0:41:07 10.Uložit starostovi obce, aby na příští veřejné schůzi ZO informoval, jestli a jak obec odstranila chyby v účetnictví popsané ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Loděnice za rok 2015 a jaká byla přijata opatření, aby v budoucnu bylo možno obdobným chybám předcházet.
0:46:59 11. Rozprava, různé
1:21:03 12. Závěr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..