Přístavba základní školy po necelém roce

Prozatím jediný článek, který ze strany obce přinesl alespoň torzo informací o plánované přístavbě základní školy, jsem napsal v listopadu 2015, ale z důvodů pro mě nepochopitelných nemohl vyjít v prosincovém čísle Zpravodaje, a tak jsme jej uveřejnili v prvním čísle LoDění. Ve druhém čísle jsme přidali názor a informace poskytnuté ředitelem školy Mgr. Veverkou. Další informace lze čerpat na tomto webu z audiozáznamů ze schůzí zastupitelstva, především z diskusí.

Chvíli se zdálo, že obec pro veřejnost zorganizuje v Kulturním zařízení na téma přístavby ZŠ prezentaci, ale dosud se tak nestalo a zdá se, že dříve než k prezentaci dojde (pokud vůbec), bude již o přístavbě rozhodnuto. Představitelé obce tedy budou moci veřejnosti pouze sdělit, jak správně udělali… Půjde tak o další příklad neplnění volebního slibu: „Nechat připomínkovat záměry obce občany“. Tedy aspoň záměry významné.

 

Fakta, některá s komentářem

 1. Z časových i finančních důvodů se nebude zpracovávat důvodová zpráva, která by uváděla fakta potřebná pro rozhodování zastupitelů. Téměř nikdo ze zastupitelů ji totiž pro takové (nejen finančně) významné rozhodnutí nepotřebuje. Zastupitelstvo zamítlo téma zařadit do programu veřejné schůze 8. 6. 2016.
 1. Z časových i finančních důvodů se nebude zpracovávat demografická studie, z níž by bylo patrné využití školy v příštích letech. Nikdo přitom ani neodhadl, kolik by studie stála a jak dlouho by její zpracování trvalo. Bernou mincí je prostý odhad ředitele školy, který uvádí v dokumentu „Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území obce Loděnice“. Dokument bohužel neuvádí, jakým způsobem byl odhad učiněn. Navíc „to“ už spěchá.
 1. Vedení obce i školy se budou snažit, aby byla stavba ukončena na začátku školního roku 2017/18.
 1. Rozhodnutí o realizaci přístavby se má uskutečnit v září tohoto roku.
 1. Předpokládaná výše dotace bude činit 80 % (nebo více) z projektované ceny 21 mil. Kč.
 1. Prozatím nikdo neřeší dopravní obslužnost.
 1. Je zpracovaná dokumentace pro stavební povolení a stavba je již povolena.
 1. Dosud není zpracován prováděcí projekt. Pokud by obec organizovala výběrové řízení na stavební firmu bez prováděcího projektu, bude vyšší riziko dodatečných nákladů, na které by se pak už dotace nevztahovala a obec by je musela hradit z vlastních zdrojů. Ze špatných zkušeností s rekonstrukcí mateřské školy a vydlážděním ulic na Jánské víme, že takové navýšení se může klidně pohybovat kolem 100 %. Stavba by tak mohla být dvakrát dražší a náklady obce tedy 6krát vyšší – 25 mil. místo 4 mil. Kč. Ale nemalujme zatím čerta na zeď. Například při stavbě sběrného dvora dodatečné náklady nevznikly a stavba „se vešla“ do předpokládaného rozpočtu 5 mil. Kč.
 1. Na obci jsem si (podle zákona 106/1999 sb.) vyžádal následující dokumenty: Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území obce loděnice, Statistika žáků základní školy dle trvalého bydliště, Informace k přístavbě základní školy, Základní údaje o připravovaném projektu „Stavební úpravy a nástavba objektu Základní školy Loděnice„, Žádost o zařazení do dotačního programu na přístavbu základní školy. Těžko říct, proč dodnes nejsou zveřejněny na stránkách obce. (Volební program sliboval „snadnou dostupnost dokumentů na stránkách obce“.) Většina dokumentů je bez podpisů. Přesto věříme, že nám obec poskytla platné verze. Další informace můžete nalézt na zvukovém záznamu schůze zastupitelstva 8. 6. 2016 a v zápise z následující schůze 13. 7. 2016. Nejde o překlep. Ve stručném zápisu ze schůze konané 8. 6. se totiž o přístavbě školy nedovíte prakticky nic. Proto jsem zápis dopracoval a navrhl jeho doplnění. Na příští schůzi zastupitelstvo rozhodlo, že se zápis upravovat nebude. Mimochodem opět v přímém rozporu s vlastním volebním předsevzetím: „Otevřené a vstřícné jednání obecního zastupitelstva s občany. Mimo jiné výstižné a úplné záznamy ze zasedání obecní rady a obecního zastupitelstva.“
  Přesto se zmíněné upřesnění do zápisu dostalo, a to ve formě návrhu. Z nahrávky schůze z 13. 7. se můžete také dovědět, proč nejsou podrobné zápisy z jednání vítány (čas 1.30). Rozsáhlý zápis prý mate čtenáře a stejně jej pravděpodobně nikdo nečte. Zápis musí být jasný a stručný. Volební sdružení Loděnice pro všechny tedy mění názor a s ním volební program za pochodu a své voliče o takových změnách ani nehodlá informovat.
 1. Obec získává ze státního rozpočtu přibližně 7900 Kč na žáka a rok, celkem 3,5 mil. Kč ročně. Provoz školy (vč. drobných oprav) nás ročně stojí 2,4 mil. Po přistavění dalšího patra již škola nebude přeplněna tak, jako je tomu v současnosti. Odhaduji, že uvedené příjmy pak přibližně pokryjí provozní náklady*) školy, které se po přístavbě nutně navýší. Přesnějším výpočtem nárůstu provozních nákladů po realizaci přístavby se však bohužel také nikdo nezabýval. Někteří zastupitelé se dokonce domnívají, že se náklady nezmění vůbec nebo jen zanedbatelně.

Podíl obce na přístavbě školy nám nikdo ze státní pokladny již hradit nebude. Vhledem k tomu, že dvě třetiny žáků školy jsou přespolní – hlavně ze sousedních Chrustenic a z Vráže (viz přiložený graf), budeme školu přistavovat právě pouze pro naše sousedy. Několik zastupitelů uvažovalo o tom, abychom zažádali okolní obce o spolufinancování. K žádné dohodě dosud bohužel nedošlo a zřejmě ani nedojde, protože se žádná jednání nekonají. Dáme tedy sousedům dárek – pár miliónů a ještě se možná dozvíte, že to jinak ani nejde. Zastupitelstvo navíc zamítlo zařadit bod do programu své schůze. Ani hlasovat o takových nepatrnostech zastupitelé nechtějí.

Uvědomuji si, že se tento článek opět řadí mezi ty kritické. Nemůžu si ale pomoci. Přístavbu školy za uvedených podmínek nepodpořím. Přitom bych rád udělal pravý opak. Na vlastní oči jsem se přesvědčil, že současná situace je dlouhodobě neúnosná. Příprava akce je však ze strany vedení obce nedostatečná a vlastní přístavba bude z pohledu loděnického občana nehospodárná.

Kamil Horný, zastupitel

*) Mezi provozní náklady samozřejmě nelze počítat např. chodník ke škole a parkoviště (1,7 mil. Kč), ocelovou konstrukci před zadním vchodem (420 tis. Kč), dětské hřiště (680 tis. Kč) apod.

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..