Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva 30. 1. 2019

 

Časová mapa zasedání:

0:00:00 1. Zahájení a schválení programu
0:28:20 2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
0:28:55 3. Projednání podání žádosti o dotaci do Programu Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ z dotačního titulu DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací a schválení spolufinancování projektu „Zpevnění povrchu v ulici Tyršova a Palackého v obci Loděnice u Berouna“ minimálně ve výši 30 % uznatelných výdajů projektu a také financování nezpůsobilých výdajů projektu.
0:44:22 4. Projednání zpracování dopravně inženýrské studie (obec Vráž se bude podílet 25 % z celkové částky)
0:56:54 5. Projednání Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
1:25:04 6. Projednání Směrnice č. 1/2019 k tvorbě a schvalování rozpočtu obce
1:26:37 7. Rozpočtové opatření č. 14/2018
1:29:13 8. Rozpočtové opatření č. 1/2019
1:30:33 9. Zřízení redakční rady loděnického zpravodaje složené ze zástupců koalice i opozice, případně nezvolených občanů
1:37:31 10. Rozprava, různé
1:37:34 I. Právní komentář k možnému postupu obce Loděnice v souvislosti se záměrem developerského projektu s názvem „Dostavba Husova náměstí v obci Loděnice SKANSKA a.s.
2:19:14 II. Zajištění studie od firmy SKANSKA a.s. k developerskému projektu s názvem „Dostavba Husova náměstí v obci Loděnice-SKANSKA a.s.
2:24:43 III. Oprava poklopů splaškové kanalizace v ulicích Pražská a Žižkova.
2:27:50 IV. Informace o rozpracovaných akcích.
3:19:47 11. Závěr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..