Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva 16. 8. 2017

 

Časová mapa zasedání: 

0:00:00 1. Zahájení a schválení programu
0:04:08 2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
0:04:42 3. Projednání schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
0:07:05 4. Projednání darovací smlouvy, kterou se bezúplatně převádí pozemek parcelní č. 293/2 v k. ú. Loděnice u Berouna do vlastnictví obce Loděnice
0:08:51 5. Projednání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu – IV-12-6021333/VB1 – Loděnice, Černidla, parc.č.1529/1 v k.ú. Loděnice u Berouna
0:09:59 6. Projednání záměru na pořízení regulačního plánu obce Loděnice v lokalitě za Kněží Horou v souladu s § 84 odst. 2 p. a) Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. a způsobem dle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek.
0:21:12 7. Projednání partnerství obce Loděnice a MAS Karlštejnsko, z. ú., pro realizaci výstupů projektu Naše vlídná nádraží, pro revitalizaci žst. Loděnice podle předané projektové dokumentace, pro realizaci projektu MAS Karlštejnsko, z. ú., expozice a Muzeum Ostře sledovaných vlaků a pro kulturní a společenské aktivity v žst. Loděnice.
0:57:53 8. Projednání uložení starostovi obce uzavřít Partnerskou smlouvu s MAS Karlštejnsko, z. ú., pro realizaci partnerství
0:58:04 9. Projednání žádosti o výstavbu přístřešku ve dvoře obecního úřadu Loděnice pro potřeby jednotky SDH Loděnice
1:00:30 10. Rozprava, různé
I. Projednání Projektová dokumentace staveb splašková kanalizace v ulici V Chaloupkách a splašková kanalizace a vodovod v ulici Havířská a Za Potokem – přidělení zakázky malého rozsahu vybranému dodavateli.
11. Usnesení
1:39:26 12. Závěr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..