Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva 14. 12. 2016

 

Časová mapa zasedání:

0:00:00 1. Zahájení a schválení programu
0:05:49 2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
0:06:16 3. Projednání proplacení faktury firmě ALSTAP za práce, které musely být provedeny v rámci postupující výstavby na opravě krytu komunikací na akci „Obnova komunikací obce Loděnice po živelních pohromách v roce 2013
0:23:54 4. Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace na provoz a činnost o.s. ART TIME Loděnice
0:31:24 5. Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace na provoz a činnost AFK Loděnice
0:33:58 6. Projednání Smlouvy o pronájmu 3 kotců – psí útulek Bouchalka na rok 2017
0:36:53 7. Změna rozpočtu č. 10/2016
0:38:18 8. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2017 a Rozpočet pro rok 2017 v celkové částce 32 240 000 Kč v paragrafech jako schodkový
1:09:32 9. Projednání přijetí dotací, darů a příspěvků v roce 2017 obcí Loděnice a jejími příspěvkovými organizacemi (MŠ, ZŠ)
1:11:33 10. Projednání finančního příspěvku 50 000 Kč na zateplení „pergoly“ Club de Pétanque Loděnice
1:18:23 11. Projednání podání žádosti o dotaci z fondu SFDI prostřednictvím firmy ACCON na akci „Rekonstrukce chodníků v obci Loděnice ul. Pražská – u hřbitova“ a spolufinancování akce v minimální výši 15%.
1:27:14 12. Projednání rozšíření ZŠ Loděnice
2:03:45 13. Projednání návrhu smlouvy o poskytování poradenských služeb s firmou ACCON manager & partners, s.r.o. Obec Loděnice bude o dotaci na rekonstrukci ZŠ žádat prostřednictvím firmy Accon (poskytovatel služby), se spolufinancováním akce v minimální výši 30% z MF a 15% z MŠMT.
2:20:26 14. Projednání výstavby splaškové kanalizace V chaloupkách a splaškové kanalizace a vodovodu v ulici Za potokem a Havířská, za dálnicí
2:22:30 15. Projednání vypsání výběrového řízení na zhotovitele projektu na splaškovou kanalizaci V chaloupkách a na splaškovou kanalizaci a vodovod v ulici Za potokem a Havířská, za dálnicí
2:24:12 16. Projednání rekonstrukce ulic Šeříková, Palackého, Tyršova, bezejmenná (mezi ulicemi Za GZ a Žižkova), U hřiště a parkovací plochy u hřiště
2:27:30 17. Projednání vypsání výběrového řízení na zhotovitele projektu na rekonstrukce ulic Šeříková, Palackého, Tyršova, bezejmenná (mezi ulicemi Za GZ a Žižkova), U hřiště a parkovací plochy u hřiště
2:29:24 18. Projednání záměru rekonstrukce KZ v souvislosti s dotační politikou na zateplení státních budov.
2:30:06 19. Projednání vypsání výběrového řízení na zhotovitele projektu na rekonstrukci a zateplení KZ
2:31:35 20. Projednání prodeje obecního pozemku 629/1 v k.ú. Loděnice u Berouna předem určenému zájemci.
2:32:18 21. Informace o činnosti kontrolního výboru
2:45:20 22. Informace o činnosti finančního výboru
2:47:12 23. Rozprava, různé
I. Projednání zadání zpracování nové vnitřní směrnice o veřejných zakázkách v obci Loděnice s ohledem na nový zákon o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. platný od 1. 10. 2016
2:54:15 24. Usnesení
2:54:32 25. Závěr

redakce@lodeni.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..