Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva 12. 10. 2016

 

Časová mapa zasedání:

0:00:00 1. Zahájení a schválení programu
0:12:34 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů.
0:15:11 11. VI. Poskytnutí informace vedením obce ohledně možnosti výsadby stromů podél plotu GZ Media a výsadby popínavých rostlin na stěně nové haly.
1:04:20 3. Projednání změny rozpočtu č.8/2016
1:05:16 4. Projednání žádosti o vyřazení pohledávky z účetnictví (podrozvahy) – klub v KZ (restaurace)
1:08:52 5. Projednání žádosti o vyřazení pohledávky z účetnictví (podrozvahy) – čp. 14
1:12:09 6. Projednání zveřejnění záměru o prodeji obecního pozemku 629/1 v k. ú. Loděnice u Berouna předem určenému zájemci.
1:13:16 7. Projednání a schválení provozu VHP pro rok 2017.
1:15:48 8. Projednání – uložit starostovi obce, aby projednal s těmi obcemi, jejichž děti budou navštěvovat loděnickou ZŠ, možnosti spoluúčasti na financování přístavby ZŠ.
1:18:54 9. Zvolení zástupce, který bude pověřen jednáním s pořizovatelem při pořizování změn územního plánu.
1:21:22 10. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Jedná se o přeložku plynárenského zařízení na čísle parcelním 642/2 v katastrálním území Loděnice u Berouna.
1:21:23 11. Rozprava, různé
 1:21:36   I. Poskytnutí informací vedením obce ohledně možné výstavby skladových budov na poli naproti firmě Snel Furniture s důrazem na dopravní řešení (viz Lodění 3/2016, článek Čeká nás více kamionů na náměstí).
1:33:41   II. Poskytnutí informací vedením obce (1) jak pokročily přípravné práce ohledně přístavby školy a (2) kdy se bude konat „veřejná schůzka na téma přístavby ZŠ“ (viz usnesení ze schůze ZO konané 9. 3. 2016).
1:48:40   III. Poskytnutí informací vedením obce o vybraných poplatcích z provozu výherních hracích přístrojů (VHP) a jejich struktuře za období roku 2015 a v prvním pololetí roku 2016.
1:51:26   IV. Poskytnutí informací vedením obce ohledně termínu konání „veřejného setkání ve věci změny územního plánu“, které bylo původně plánováno na duben až květen 2016 (viz Loděnický zpravodaj 4/2016, článek Mejdan bude… ).
1:55:35   V. Poskytnutí informace vedením obce o realizované výstavbě chodníku mezi nově postaveným mostem a křižovatkou ulic Pražská a Tovární.
2:04:47   VII. Poskytnutí informací vedením obce o průběhu ostatních plánovaných investičních akcí pro tento rok (viz Loděnický zpravodaj 2/2016, článek Plánované investiční akce na rok 2016).
2:20:51   VIII. Poskytnutí informací vedením obce o činnosti místostarostky za dobu, kdy zastává tuto funkci. Obec za tuto činnost platí 345 tis. Kč ročně.
2:28:51   IX. Projednání možností řešení parkování v ulici Za GZ.
2:41:19   X. Poskytnutí informací vedením obce nebo členem finančního výboru (FV) ohledně kontrol realizovaných FV v období od 1. 4. 2016 do 12. 10. 2016.
2:45:38   XI. Poskytnutí informací vedením obce nebo členem kontrolního výboru (KV) ohledně kontrol realizovaných KV v období od 1. 4. 2016 do 12. 10. 2016.
2:54:29   XII. Poskytnutí informací vedením obce, jak staré zápisy FV a KV jsou v současnosti na obecním úřadě k nahlédnutí pro zastupitele a pro veřejnost. (Našel se již šanon se zápisy FV a KV, který se ztratil na začátku tohoto roku?)
3:01:25 12. Závěr

 

4 komentáře u „Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva 12. 10. 2016

 1. Miloš Svoboda

  Nízké, nebo vysoké stromy?
  Ze zvukového záznamu veřejného zasedání zastupitelstva se zdá, že hlavní otázkou je, zda si obyvatelé panelových domů přejí nízké nebo vysoké stromy, případně zda mají být tyto stromy vysazeny vně či uvnitř GZ.
  Odděleně se hovoří o parkování.
  Není lepší hledat kompenzaci právě v řešení parkování v součinnosti s GZ? Stejně jako spěchá zeleň, spěchá i začlenění případných parkovacích ploch do územního plánu. Miloš Svoboda

 2. Pingback: LoDění ničí samo sebe |

 3. Pingback: Žádáme o dotace na ZŠ. Opět bez výběrového řízení! |

 4. Pingback: Čeká nás víc kamionů 4 |

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..