Půl milionu do záchoda

Na říjnovém zasedání zastupitelstva jsem upozornil na značně vysokou částku 600 000 Kč, kterou zastupitelé vyhradili na rekonstrukci WC v Kulturním zařízení (čas 1:15:40). Vedení obce tehdy nebylo schopno vysvětlit, jakým způsobem k takové sumě dospělo. O této situaci jsem informoval veřejnost ve Zpravodaji 11/17 a doufal jsem, že tím vedení obce přiměju k vyšší obezřetnosti při procesech, které zakázku budou provázet. To se nestalo. Starosta společně s místostarostkou zakázce požehnali a pustili ji do fáze realizace.

V době, kdy se konalo říjnové zasedání (11. 10.), již probíhalo poptávkové (tedy neveřejné) řízení na zhotovitele rekonstrukce (viz čas 1:15:40). To znamená, že vedení mělo mít v souladu s obecní Směrnicí 1/2017 hotový průzkum trhu, kvalifikovaný odhad ceny, technickou specifikaci a vypracovanou zadávací dokumentaci. Čekal bych proto, že starosta nebude váhat a bude bezpečně znát fyzický rozsah prací. Do podpisu smlouvy uběhlo pět pracovních dní. V tomto krátkém čase vedení stihlo nabídky vyhodnotit a s firmou DRDA-STAIS s.r.o., která nabídla cenu nejnižší – 570 000 Kč*), dojednalo a 18. 10. uzavřelo smlouvu o dílo. Jsou situace, kdy jde práce pěkně od ruky.

Výběr dodavatele se očividně nezdařil. Všechny poptané firmy nabídly přemrštěné ceny, a to v zajímavé shodě. Taková situace by velmi pravděpodobně nenastala, kdyby se vedení rozhodlo vypsat výběr veřejný, a nikoli pouze oslovit firmy, které samo vybralo. Myslím, že loděničtí řemeslníci by se výběru také rádi zúčastnili a byli by schopni nabídnout cenu výrazně nižší. Možná bychom ušetřili i na DPH, pokud by zhotovitel nebyl plátce.

Samotná smlouva o dílo obsahuje nesrozumitelné odstavce a další chyby. Nikdo z přítomných je neuměl vysvětlit. Přitom všichni zastupitelé věděli týden předem, že se na zasedání bude téma rekonstrukce WC probírat. Zasílal jsem všem i podepsanou smlouvu s rozpočtem. Proto bych čekal, že i některého jiného zastupitele chyby zarazí. Namísto toho se vedení teprve na zasedání, tj. 15. 11., dovědělo, že zapomnělo zajistit technický dozor investora (TDI), a tím i pravidelné kontroly stavebního deníku (pokud vůbec existuje). Za TDI zaskakují starosta společně s místostarostkou – oba bez kvalifikace. Starosta na zasedání reagoval velmi nepřesvědčivě a místostarostka pouze mlčela. Smlouvu evidentně ani jeden pozorně nečetl, pouze ji oba podepsali (viz čas 27:40 – přibližně 10 minut velmi zajímavého záznamu). Totéž bohužel platí také o rozpočtu zakázky. Tím se také nikdo „detailně“ nezabýval. Přitom leckteré položky přímo bijí do očí.

Několik takových položek uvádím v tabulce. Doporučuji však vaší pozornosti kompletní rozpočet, který naleznete na webu obce i LoDění (viz podklady programu zasedání ZO). Také jsem si dovolil odhadnout, jaká čísla bych považoval za reálná. Zdůrazňuji, že jde pouze o odhad, žádné přesné rozměry ani měření nemám k dispozici. Ceny jsem zjišťoval „googlem“ a na první kliknutí, tedy opět pouze orientačně.
Neodpustím si komentář. Položka „sekání, průrazy“ zatíží rozpočet necelými 28 tisíci. Aby taky ne. Je počítáno s 21 kubíky (m3) suti. To by znamenalo, že vrstva suti, kterou bychom rozprostřeli po celé ploše WC, by byla vysoká jeden metr. S tím přímo souvisí likvidace suti. Ta nás bude stát dalších 28 tisíc. Jen tyto dvě položky tvoří desetinu rozpočtu.
Je počítáno s 200 m vodovodní trubky a 100 m odpadního potrubí. Trubkami bychom prostor WC omotali desetkrát resp. pětkrát. Délku obvodových stěn WC odhaduji na 20 m. Rovněž jednotková cena trubek je mnohonásobně vyšší. Zhotovitel za jeden metr bude účtovat 280, resp. 310 Kč. Přičtu-li také tvarovky a instalaci, vychází mi cena 130 tisíc. – 23 % celkové ceny.
Obdobně je tomu se 116 m elektrického kabelu po 156 Kč/m. 116 m jistě potřeba nebude. V Loděnce metr seženete do dvacetikoruny (podle druhu).
Pokud sečtete všechny položky za práci, vyjde vám 240 tisíc. Zde jsou ukryty i tzv. vedlejší rozpočtové náklady (např. doprava pracovníků na místo stavby) ve výši 27 tisíc.
Všechny ceny uvádím včetně DPH (obec není plátcem), v tabulce rovněž.

příklady položek skutečnost – odhad rozpočet   navýšeno o
rozpočtu mj množství cena/mj množství cena/mj    
sekání, průrazy m3 2 1520 21 1520 1000 %      29 200 Kč
potrubí PPR m 30 20 198 278 9100 %      54 500 Kč
potrubí HT m 20 60 100 310 2500 %      29 800 Kč
likvidace, kontejner ks 1 7018 4 7018 300 %      21 100 Kč
kabelová rozvody m 40 20 116 156 2200 %      17 300 Kč
  příklady celkem:    151 900 Kč

 

O více než půlmilionové zakázce rozhodují představitelé obce, kterým nestojí za to přečíst si smlouvu a rozpočet, a to ani po předchozím upozornění na pravděpodobné předražení zakázky. Kladu si otázku, zda se mohlo stát tolik náhod najednou. Potěšitelné naopak je, že jsme se nakonec snad všichni shodli na tom, že jak smlouva, tak rozpočet obsahuje značné množství pochybení. Starosta nyní již souhlasí: „Ceny/výměry jsou nadsazené.“, uvádí stručný zápis ze zasedání, který zmíněnému problému věnuje sedm řádek. Ani jej nečtěte. Zastupitelstvo jednohlasně (tedy včetně vedení) odhlasovalo, že se finanční i kontrolní výbor začnou předraženou zakázkou zabývat.

Zbývá vysvětlit, proč s negativními informacemi přicházím v předvánočním čase. Váhal jsem. Mohl bych přece měsíc počkat. Přál bych si ale, aby finanční i kontrolní výbor provedl svoji kontrolu důkladně, a vím, že to pro ně nemusí být jednoduché. Snazší by bylo odkázat se na poptávkové řízení a většinu položek rozpočtu nechat bez povšimnutí. Dalším pokušením pro ně může být fakt, že vymahatelnost nižších cen do značné míry závisí na ochotě protistrany, když už představitelé obce neuváženě připojili své podpisy. Mým cílem je, aby si členové výborů byli vědomi tlaku veřejnosti. Kdyby článek vyšel až v druhé polovině ledna, bylo by už zřejmě po kontrolách.

Kamil Horný, zastupitel

*) Jde o zakázku, na kterou se nevztahuje žádná dotace. Vše bude hrazeno pouze z obecních peněz.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..