Informace z prosincového veřejného zasedání zastupitelstva

Dne 19. 12. 2018 se konalo druhé veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Program byl velmi náročný a odpovídala tomu i délka zasedání, které se protáhlo do pozdních nočních hodin. Byla odsouhlasena řada smluv technického typu, které umožní prodloužení vodovodního řadu a kanalizace do části Loděnice oddělené dálnicí, můžeme se těšit na modernizaci učebny určené pro technické vzdělávání žáků ZŠ díky schválenému předfinancování rozpočtu projektové žádosti ve výši cca 2,2 mil. Kč. Dotace z obecního rozpočtu obdrží spolek Judo víc než sport ( 55.000,- Kč), spolek Atletický klub Vlčáci (5.000,- Kč ), spolek Club De Pétanque (100.000,- Kč), spolek AFK Loděnice (250.000,- Kč  a dalších 100.000,- Kč dotace na oslavy 90 let od založení klubu), spolek Loděnická kulturní společnost (110.000,- Kč), spolek ART TIME (300.000,- Kč). Schváleno bylo i uzavření smlouvy na rok 2019 o pronájmu tří kotců v psím útulku Bouchalka za cenu 76.650,- Kč. ZO dále schválilo podání žádosti o dotaci do programu SFDI Zvýšení bezpečnosti 2019 a odsouhlasilo spolufinancování projektu „Rekonstrukce chodníků v obci Loděnice ul. Pražská a ul. Žižkova“ i záměr opravit nezpevněné pruhy mezi chodníkem a vozovkou v ulici Plzeňská v obou směrech, v úseku mezi KZ a firmou VOLVO, a také záměr vybudovat chodníky v ulicích Pražská „Pod Lanovkou“, Karlštejnská „Na Krétě“ a Pražská („u domků“ naproti GZ) a pověřilo starostu přípravou zadání projektové dokumentace k těmto akcím.

Kontrolní výbor byl pověřen kontrolou hospodaření v místním kulturním zařízení za účelem zjištění skutečných nákladů na provoz této budovy a vyvození závěru, zda by pro obec nebylo výhodnější budovu KZ spravovat vlastními silami a spolku ArtTime ji pro činnost pouze pronajímat, stejně jako ostatním loděnickým spolkům.

Na závěr ZO byl schválen rozpočet obce Loděnice na rok 2019 ve výši příjmů 39 074 840,- Kč a výdajů 41 310 00,- Kč (schodek rozpočtu ve výši 2 235 160,- Kč bude pokryt z prostředků hospodaření z minulých let) a byly stanoveny termíny veřejných zasedání ZO: 13. 3. 2019 12. 6. 2019 11. 9. 2019 11. 12. 2019.

ZO uložilo Radě obce vyjednat co nejlepší podmínky s firmou SKANSKA při plánované výstavbě bytových domů na pozemcích 660 a 665 (naproti restauraci Na Staré, v místě, kde stávají kolotoče, Skanska plánuje výstavbu cca 120 bytů)

Další projednávané body, či podrobnosti z jednání je možné vyhledat v Zápisu ze ZO zveřejněném na webových stránkách obce, případně si poslechnout ze zvukového záznamu zveřejněného na stránkách LoDění.

Výzva občanům

Zastupitelstvo také odsouhlasilo předání malého dárku občanům, kteří oslaví významné životní jubileum (kulaté i půlkulaté –  od 70 let výše) v hodnotě cca 500 Kč na osobu. Vzhledem k zavedení legislativy na ochranu citlivých údajů známé jako GDPR je však potřeba vyplnit a podepsat formulář, který je v tištěné formě k dispozici na obecním úřadě, nebo ke stažení zde.

Zároveň bych ráda poděkovala panu Mužíkovi, neboť k této iniciativě se připojuje i loděnická Restaurace Ve Století a oslavencům věnuje dárkové poukázky na malé občerstvení.

PhDr. Jana Tučková, zastupitelka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..