Informace, informace, informace – dějství třetí

V článcích Informace, Informace, Informace – dějství prvé a dějství druhé jsem vás informoval o svém postupu při získávání informací podle Zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb..

V pondělí 7. 3. 16 jsem uhradil hotově Obecnímu úřadu v Loděnici 5.126 Kč (600,-Kč za 279 ks papírových kopií a 4.526,-Kč za 26h práce úřednic) a získal požadované informace. Podle mého názoru však nebyl postup obecního úřadu správný. Proto jsem 23. 3. 2016 podal v souladu se zákonem stížnost. O stížnosti rozhodl Krajský úřad Středočeského kraje.

V rozhodnutí z 18. 4. 2016 krajský úřad mimo jiné uvádí: „Vzhledem k závěru, že povinný subjekt (obec Loděnice – pozn. aut.) nebyl oprávněn požadovat úhradu v souvislosti s poskytnutím informací na základě předmětné žádosti ze dne 8. 2. 2016, krajský úřad očekává, že povinný subjekt žadateli jím uhrazenou částku 5.126,-Kč vrátí. Pro úplnost krajský úřad dodává, že povinný subjekt nijak blíže nevysvětlil, na základě jakých skutečností dospěl k závěru o mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací, zejména blíže neoznačil, jaké konkrétní úkony byly v rámci mimořádně rozsáhlého vyhledávání činěny tak, aby bylo případně možno přezkoumat povinným subjektem uvedenou dobu 26 hodin vyhledávání informací.“. Celý text rozhodnutí si můžete přečíst zde.

Na rozhodnutí je zajímavé, že obecní úřad nedokázal krajskému úřadu vysvětlit, jaké konkrétní činnosti zahrnovalo ono mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. O rozsáhlé vyhledávání a sběr objemného množství odlišných informací evidentně nešlo. Žádal jsem o dokumenty, které musí být v prostorách obecního úřadu řádně a přehledně uspořádané, a tudíž snadno dispozici. Uvedenou cenou jsem měl být spíše vytrestán za svoji opovážlivost žádat o informace či být odrazen od případné další opovážlivosti.

V pondělí 25. 4. 2016 jsem z adresy matrika.lodenice@seznam.cz obdržel strohý e-mail: „V úředních hodinách si můžete přijít pro vrácení finanční částky ve výši 5. 126,- Kč za podání informací ze zákona č. 106/1999Sb.“. Peníze jsem si vyzvedl následující středu.

Obecní úřad vrácením peněz uznal svoji chybu. Čekal bych ještě, že s vrácením peněz přijde i pár omluvných slov. Nepřišlo. Nevadí. Přesto jsem rád.

Mějme na paměti, že občanská kontrola výkonu veřejné správy je základním principem demokracie a zákon o svobodném přístupu k informacím je jedním z nástrojů, jak ji naplňovat. Dále mějme na paměti, že pracovníci veřejné správy jsou placeni z našich daní a jsou zde proto, aby nám, občanům, poskytovali kvalitní službu.

Martin Bok
martin.bok@3ok.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..