Dívám se před vlastní práh

(reakce na článek Omyly ing. Horného – zastupitele obce Loděnice, Zpravodaj 3/2018)

Dívám se před vlastní práh a zjišťuji, že je zde poměrně čisto. Jsem rád. Jak to tenkrát před několika lety vlastně bylo? Prohledávám příslušné dokumenty. To proto, aby moje tvrzení nebyla pouze subjektivní a získala si čtenářovu důvěru. Škoda, že podobný postup obvykle nevolí také mí kritikové. Možná bych pak nemusel reagovat. Doplním některá tvrzení a hlavně vyvrátím nepravdy, které uvádí místostarostka Radová v minulém Zpravodaji.

  1. Znovu o odměnách.

Vyhláška, kterou místostarostka zmínila, určuje pouze maximální možnou výši odměn. V žádném případě neukládá povinnost odměny neuvolněným zastupitelům navýšit. Pro navýšení odměny místostarostce zvedlo ruku šest zastupitelů plus místostarostka samotná. Stala se tak oním pomyslným jazýčkem na vahách. V případě, že by se jen zdržela hlasování, odměna by jí na 27 500 Kč navýšena nebyla.

  1. Horného omyly?

Již několik článků v minulých číslech Zpravodaje svým nadpisem avizuje mé omyly, případně nepřesnosti. Věřím, že pozornému čtenáři neuniklo, že v žádném článku žádný můj omyl nakonec odhalen nebyl. Až nyní. Uvedl jsem, že místostarostka loni zorganizovala obecní ples v nevhodném termínu jarních prázdnin. Stalo se tak ale již předloni. Za nepřesnost se omlouvám.
Jaké další omyly má autorka na mysli? A jaké polopravdy a zavádějící informace jsem v článku uvedl? Na jejich údajnou existenci upozorňuje hned v první větě svého příspěvku.

  1. Kontrolní výbor (KV) nezjistil chyby, tvrdí Radová. Není to pravda.

Předseda KV Brodecký již na únorovém zasedání komentoval pochybení při rekonstrukci WC v Kulturním zařízení (viz čas 1:39:20). Zasedání se konalo dříve, než místostarostka svůj článek psala, a na zasedání přítomna byla. KV nyní již také vydal usnesení, ve kterém chyby potvrzuje. Text usnesení nejdete zde.

  1. Není pravda, že finanční výbor (FV) pod mým vedením pracoval nedostatečně.

Je důležité sdělit, že po celou dobu, kdy jsem vykonával funkci předsedy FV, tvořili se mnou FV Martin Fatka a právě Vladana Radová. Kdyby FV pracoval nedostatečně, měla by jako členka FV možnost a zároveň povinnost takový stav změnit. To ale třeba nebylo, protože FV pracoval správně. Radová si možná neuvědomila fakt, že pokud by FV pracoval nedostatečně, jak uvádí, šlo by dílem také o její pochybení a ten díl by byl podobně významný jako ten můj.
Provedli jsme celkem osm kontrol. Myslím, že jde o větší počet, než ve srovnatelném období produkuje FV v současnosti. Část zápisů z kontrol naleznete na webu obce a všechny pak na webu LoDění. Je sice fakt, že právě Radová se čtvrtiny kontrol nezúčastnila a ani ostatním kontrolám nevěnovala tolik pozornosti jako Fatka a já (např. nezpracovala ani jediný zápis kontroly), ale to na věci nic nemění. FV pracoval správně a jsem toho názoru, že i Radová, i když pracovala méně než ostatní, nepracovala nedostatečně.
Je pravda, že jsem byl starostou „opakovaně vyzýván“ k dokončení kontrol. Ovšem nesmyslně. Nesmyslně proto, že sám nebyl schopen předložit všechny podklady ke kontrolám potřebné. Obec totiž tehdy neměla uzavřeny některé smlouvy o dotacích, ač je to povinnost ze zákona. Přesto starosta vyplácel statisíce. Pro lepší představu: Jde o podobnou situaci, jako kdybyste po zaměstnavateli požadovali proplatit služební cestu a nepředložili dokument zvaný „cesťák “. Zaměstnavatele byste utěšovali, že vše potřebné v dohledné době zpracujete a předložíte. Proplatili by vám cestovné?
Poprvé jsem starostovi smlouvy připomínal již v březnu 2015. V červnu jsme se starostou a úřednicemi probírali, jestli smlouvy vůbec existují a nejsou pouze k nalezení, nebo je potřeba je vytvořit a uzavřít. Při této příležitosti jsme bohužel zjistili, že obec nevede žádnou evidenci smluv, a proto si ani úřednice nemohly být jisty, jestli jejich hledání může mít vůbec šanci na úspěch. Starosta smlouvy předložil teprve 20. 11. 2015 – viz zápis z Kontroly hospodaření obce v 1. čtvrtletí 2015, který naleznete pouze na webu LoDění. Důležité je, že FV jednohlasně odsouhlasil (tedy včetně Radové), že kontrolu uzavře teprve poté, až zkontroluje také zmíněné smlouvy (stvrzeno podpisy na téže straně) – viz obrázek:


Fotokopie strany zápisu z kontroly FV s podpisy jeho členů.

O zvoleném postupu jsem zastupitele informoval na zasedání 16. 9. 2015.
Tak obtížně se rodila kontrola 1. čtvrtletí a je zřejmé, že kontrolu 2. a 3. čtvrtletí hospodaření obce jsme do konce listopadu nemohli uzavřít ze stejného důvodu. Na přelomu roku jsme se domnívali, že nyní půjde již vše jak po másle. Bohužel ne. Když už jsme smlouvy obdrželi, nebylo dokončené obecní účetnictví. Opakovaně. V březnu 2016 se dokonce stalo, že jsme až teprve při předem nahlášené kontrole zjistili, že nejsou zaúčtovány desítky dokladů. Ty na úřadě bohužel ten den ani nenašli. Tento stav starostu překvapil. Rovněž i úřednice.

Věřte, o zážitky nebyla nouze. Chci zdůraznit, že místostarostka o popsaných událostech dobře ví. A právě proto mě její tvrzení značně překvapilo. Také si pokládám dvě otázky. Jaká je její motivace na téma poukazovat? A proč teprve po několika letech?

Kamil Horný, zastupitel

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..