Archiv rubriky: Články redakce

Koalice a opozice

Koalice a opozice

Povolební vyjednávání nebylo pro zastupitele zvolené za sdružení LoDění nikterak časově náročné. Vítěz voleb nás jako druhou nejúspěšnější volební stranu ani nekontaktoval. Ozvali jsme se proto sami a dověděli se, že s námi není počítáno nejen do rady obce, ale ani do žádného z výborů. Naopak téměř všichni zastupitelé méně úspěšných sdružení získali místa v radě nebo ve výborech nebo dokonce v obojím.

Z uvedeného je zřejmé, že jsme neměli na výběr a ocitli se jako jediní v opozici. Z tohoto faktu také vyplývá, že jedním z našich úkolů se přirozeně stává oblast kontroly. V našem případě je potěšitelné, že se programy jednotlivých volebních stran natolik shodují, že se můžeme zaměřit na kontrolu způsobu a efektivity jejich plnění.

O to více jsme byli překvapeni, že nám nebylo nabídnuto, resp. později odsouhlaseno ani jediné místo v kontrolních orgánech zastupitelstva, kterými jsou finanční a kontrolní výbor (FV a KV). Navíc dva koaliční zastupitelé působí jak v radě, tak i v jednom z výborů. Budou tedy kontrolovat „sami sebe“ a to považujeme za stav velmi nešťastný. Navíc tím koalice dává jasně najevo, že si nepřeje, aby byla ze strany opozice kontrolována. Na to nás upozornili zástupci Svazu měst a obcí, kteří takovou situaci považují za mimořádnou a vysoce nekorektní.

Při ustavujícím zasedání jsme se snažili, aby popsaná situace nenastala. Navrhovali jsme vlastní kandidáty do FV i KV jak z řad zastupitelů, tak z odborníků z kandidátky LoDění, kteří ve volbách nezískali mandát zastupitele. Rovněž jsme se snažili o navýšení počtu členů výborů na pět. Tak by koalice nemusela mít obavu, protože ani ve výborech by nepřišla o většinu. Rovněž nárůst odměn za funkce vícečlenných výborů by nemohl být významnou překážkou, protože zastupitelé na odměnách nijak nešetřili a téměř u všech neuvolněných zastupitelů je odsouhlasili na vyhláškou povoleném maximu – viz článek zastupitelky Tučkové. Výjimku tvoří pouze odměny řadových členů.

Kamil Horný, zastupitel

Ustavující veřejné zasedání nového zastupitelstva bude 5. 11. 2018 od 18:00

Přijďte v pondělí 5. 11. 2018 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat.

Návrh programu:
1. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
2. Volba starosty, místostarosty a členů rady obce
– určení počtu místostarostů
– určení počtu členů rady obce
– určení funkcí, pro které funkce budou členové zastupitelstva obce uvolnění
– určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady obce
– volba starosty
– volba místostarosty
– volba členů rady obce Celý příspěvek

100 let republiky v Loděnici 20. října 2018

I. Rekonstrukce loděnického 28. října 1918

Na loděnickém nádraží se nejen natáčely Ostře sledované vlaky, ale také sem přišla první telegrafická zpráva o ustavení samostatné Československé republiky. Dne 20. 10. 2018 v 15:00 zde proběhne rekonstrukce této historické události v dobových kostýmech a s dobovým občerstvením. Kulturní program zajistí žáci ZŠ a soubory Berouňačka a COMODO. Poté se všichni přesuneme na náměstí, kde v 17:00 bude v horní části náměstí slavnostně zasazena lípa ke stoletému výročí samostatné republiky. Na závěr si společně se souborem COMODO zazpíváme hymnu. (Dobové oblečení vítáno.)

II. Prvorepubliková tančírna – Alice Bauer & kapela

Zveme Vás na večer plný swingových a tanečně jazzových melodií, harmonií a rytmů, jež již věky sotva které srdce a nohu nechají v klidu, zejména v západních kulturách, a to v podání Alice Bauer a dalších profesionálních jazzmanů dne 20. října od osmé večerní v bývalé loděnické Sokolovně.

Celý příspěvek

Veřejné zasedání zastupitelstva bude 19. 9. 2018 od 18:00

Přijďte ve středu 19. 9. 2018 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat.

Návrh programu:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
3. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
4. Rozprava, různé
  Informace o rozpracovanosti projektů:
  – Protipovodňová ochrana obce
  – Chodník v ulicích Pražská a Žižkova
  – Komunikace v ulicích Palackého a Tyršova
  – Vjezdy u zrekonstruovaných komunikací na Jánské
  – Okna v KZ
  – Reklamace hlučících poklopů v ulicích Pražská a Žižkova
  – Reklamace komunikace naproti ulici Tovární
  – Projektová dokumentace na veřejné osvětlení
  – Projektová dokumentace ulice Šeříková
  – Projektová dokumentace komunikace mezi ulicemi Za Vinicí a Školní
  – Projektová dokumentace chodníku v ulici Pražská od mostu k domu č. p. 49
  – Projektová dokumentace na kanalizaci v ulici V Chaloupkách a kanalizaci a pitnou vodu v ulicích Havířská a Za Potokem
  – Jednání o možnosti získání pozemku na vybudování nové MŠ za Kněží Horou o výměře cca 2000 m2
  – Parkování u fotbalového hřiště na Jánské
  – Nová herní sestava pro děti na fotbalové hřiště
  – Chodník za Loděnkou v ulici Pražská
5. Závěr

Podklady pro jednání:

3. Obec Loděnice-Smlouva o služebnosti inženýrské sítě
3. Věcné břemeno GP

 

Volby 2018 – Sdružení nezávislých kandidátů LoDění

Buďme hrdi na svou obec

Vybudujeme obec, která se rozvíjí smysluplně a koncepčně. Obec, která nebude jen místem pro přespání, ale skutečným domovem. Budeme nejen stavět chodníky, opravovat komunikace a dělat obec krásnější, ale vytvoříme takové podmínky, aby se všem žilo lépe a aby se tu dařilo aktivním lidem, kteří mají chuť a zájem organizovat nejrůznější akce a setkání pro druhé. Sestavili jsme tým složený z odborníků na ekonomii, stavebnictví, techniku, vzdělávání, medicínu, sport, kulturu, sociální služby, práci s dětmi i se starší generací. Budeme investovat promyšleně, bez zbytečných nákladů na předražený materiál či služby, podpoříme aktivní trávení volného času, komunitní aktivity, kulturní i sportovní činnost.

Stručný program                   Podrobný program

1. Ing. Martin Bok

51 let
systémový analytik
účetní poradce
manažer, podnikatel
2. Ing. Kamil Horný

51 let
ekonom
manažer
podnikatel
3. PhDr. Jana Tučková

56 let
tlumočnice
investiční analytik
4. Radek Němec
47 let
obchodně technický manažer
5. MUDr. Tereza Hamouzová
47 let
praktická lékařka pro dospělé
6. Ing. Martin Fořt
62 let
vedoucí chemické výroby
7. Julie Bicanova
53 let
učitelka v mateřské škole
lektorka ART TIME
---8. Hana Hrubanová
46 let
odborný ekonom
9. Anna Kalašová
63 let
účetní
OSVČ
v důchodu
10. Mgr. Kateřina Mašatová
41 let
psycholožka
na mateřské dovolené
11. Ivo Plhák
50 let
ladič pian
podnikatel
12. PhDr. Pavel Machač, Ph.D.
57 let
vědecko-pedagogický pracovník Univerzity Karlovy
13. Mgr. Kateřina Hůlová
41 let
ředitelka středočeské pobočky
organizace Člověk v tísni
14. Ing. Prokop Boček
30 let
softwarový inženýr
15. Ing. Milan Hejduk
50 let
projektový manažer
podnikatel

„Klid na práci“ nepotřebujeme. Jsme zvyklí pracovat pod tlakem a precizně.  Jakákoliv veřejná kontrola k práci zastupitele či obecního zaměstnance neoddělitelně patří. Chceme být veřejně kontrolováni!

Více o kandidátech

Stručný program           Podrobný program

Transparentní účet

Volební leták 1          Volební leták 2

Volební leták 3          Naše úspěchy a neúspěchy

Předvolební vydání časopisu LoDění

Reakce na dva body ze Zápisu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice

Vážení spoluobčané,
ráda bych reagovala na dva body ze Zápisu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne 20. 6. 2018.

1. V zápisu uvedeno
I. Poskytnutí informací vedením obce o záměru společnosti UCB Technometal s.r.o. postavit na pozemku č. 868/1 haly pro kovovýrobu.

2. 5. 2018
došlo na OÚ Loděnice OZNÁMENÍ zahájení společného řízení. Toto oznámení bylo vystaveno v Berouně dne 25. 4. 2018. Kde se to zdrželo nevím.
7. 5. 2018 jsem po konzultaci s JUDr. Sršněm poslal k záměru námitku.
8. 5. 2018 přinesla na OÚ Loděnice paní Lenka Kalašová Nesouhlas s výstavbou výrobního a administrativního areálu společnosti UCB TECHNOMETAL s. r. o. na parcele č. 868/1 Pod tímto nesouhlasem je podepsáno sedmdesát občanů.

9. 5. 2018 se dostavilo na OÚ Loděnice zhruba dvacet občanů, a přesvědčili mě a místostarostku, abychom poslali námitku formulovanou jinak, než tu ze 7. 5. 2018.
21. 5. 2018 jsme odeslali paní Lence Kalašové odpověď na „petici“. Odpověď vypracoval JUDr. Petr Sršeň.
18. 6. 2018 došlo na OÚ Loděnice usnesení o přerušení společného územního a stavebního řízení.

Usnesení bylo vydáno 12. 6. 2018. Odvolat se může stavebník, my všichni ostatní čekáme, co bude dál.

Doplňující informace:
Dne 21. 11. 2017 se Obecní úřad Loděnice kladně vyjádřil k plánovanému záměru -> Obec Loděnice nemá námitek k výstavbě výrobního a administrativního areálu firmy UCB Technometal s.r.o. na pozemcích parcela č. 868/1 a 48/4 v k. ú. Loděnice u Berouna dle předložené projektové dokumentace.

Odpověď pana starosty na naši otázku, jestli tento záměr a následný  souhlas se záměrem byly diskutovány s ostatními zastupiteli, zněla: „Nemusel jsem diskutovat se zastupitelstvem, jelikož územní plán je daný…“ Jednání pana starosty vnímáme jako porušení etického kodexu. Přímo občany jsou voleni zastupitelé obce, nikoliv však starosta. Takové záměry by měly vždy být probírány a další kroky rozhodovány celým zastupitelstvem. Po územním plánu vše začíná záměrem a postojem obce, která by měla jednat v zájmu občanů k danému záměru. Jistě si všichni pamatujeme na záměr „Linka KDV 1000 Loděnice“ z roku 2013, který se také mohl zdát býti v souladu s územním plánem.  Nicméně v tomto případě bývalé zastupitelstvo jednalo v zájmu občanů. K danému záměru Obecní úřad Loděnice poslal vyjádření obsahující 96 bodů. Výsledek, který je samozřejmě i zásluhou mnoha dalších občanů, všichni známe.

2. V zápisu uvedeno:
pí. Wagnerová – změna v územním plánu kdy firmy mohou snížit procento zeleně na 20%
V. Bauer  – GZ díky tomu rozšíří parkoviště, takže by se měla uvolnit parkovací místa po obci.

Doplňující informace:
Navrhovaná změna snížení povinnosti zeleně ze 40 % na 20 % je platná, pokud návrh změny územního plánu v této formě projde, pro všechny plochy značené v územním plánu VS = výroba a skladování, kterých je v obci Loděnice více než dost. Netýká se pouze společnosti GZ Media, která o danou změnu zažádala. Není tento návrh na změnu územního plánu v rozporu s cílem projektu „Loděnice o kousek hezčím místem k životu“? Opravdu se tím vyřeší parkování v Loděnici? Nenaskýtají se jiná řešení jako např. parkovací dům v areálu GZ Media, nežli snižování zeleně?

Na závěr bych Vám chtěla popřát krásné prožití léta!

Lenka Wagnerová

Výsledky hlasování o projektech pro lepší Loděnici

Zdroj: https://www.lepsimisto.cz/info/projekt/255

Jednotlivé projekty se na základě hlasování veřejnosti a poroty umístily takto:

1. místo – 8.B: SKALKA CHCE LEPŠÍ TVÁŘ – projekt bude realizován
2. místo – 6.A: KVĚTINOVÁ ZAHRÁDKA – projekt bude realizován
3. místo – 7.B: KAČÁK
4. místo – 8.A: LODĚNICKÝ PARK SE STÁVÁ SKUTEČNOSTÍ
5. místo – 2.A: SEMÍNKOMAT
6. místo – 7.C: SKALKA NENÍ SKLÁDKA!
7. místo – 6.B: HOĎ TO DO KOŠE

Nebylo hodnoceno:
ZELEŇ A ČISTOTA DO LODĚNICE – třída 7.A před velkým finále ze soutěže odstoupila.

Semínkomat: Díky originalitě řešení a nevídanému prezentačnímu nasazení řešitelů rozhodli porotci o jeho mimořádném financování nad celkový rozpočet soutěže, který GRAMOFOND stanovil na  100.000 Kč.


Prezentace semínkomatu

Děkujeme všem organizátorům, sponzorům a zúčastněným za velmi užitečnou práci a těšíme se na dokončené projekty.

Za redakci LoDění
Martin Bok
martin.bok@3ok.cz