Volby 2022 – Sdružení nezávislých kandidátů LoDění – více o kandidátech

 

1. Ing. Martin Fořt

Volební motto:
Normální soužití není v neexistenci konfliktů, ale v jejich šťastném vyřešení.


66 let

konzultant farmaceutické výroby
důchodce
bez politické příslušnosti

V roce 1975 maturoval na Střední průmyslové škole chemické v Praze a v roce 1980 promoval na Vysoké škole chemicko-technologické, obor organická technologie, specializace výroba léčiv.

Po absolvování vojenské služby nastoupil do n.p. Léčiva a v roce 1984 přešel do VUAB Roztoky u Prahy, kde nejprve pracoval jako výzkumný pracovník a od roku 1989 jako vedoucí výroby substancí.

V letech 2003 až 2005 byl zaměstnán ve firmě BLOCK a.s., Valašské Meziříčí jako validační manažer. V průběhu tohoto zaměstnání působil v Novosibirsku – zavádění výroby cefalosporinových antibiotik.

V roce 2005 se vrátil do VUAB Pharma nejprve jako výrobní ředitel, posléze jako ředitel jištění jakosti.

Od roku 2009 pracoval ve firmě Interpharma Praha a.s., která je součástí nadnárodního koncernu OTSUKA (Japonsko), nejprve jako validační specialista (zavádění výroby konečné lékové formy ve farmaceutické firmě v New Paltz, USA) a poté jako vedoucí výroby.

V roce 2020 odešel do důchodu, ale stále pracuje na Dohodu o provedení práce u firmy BLOCK a.s. jako konzultant pro farmaceutickou výrobu.

V Loděnici žije od roku 2010.

Narozen 1956, ženatý, dvě dcery, pět vnoučat.


2. Ing. Martin Bok

Volební motto:
Koncepce, systém, pořádek, efektivita.
Kvalitní občanská vybavenost.
Chráněný majetek.

55 let
systémový analytik, účetní poradce, manažer, podnikatel
bez politické příslušnosti

V roce 1992 dokončil studium na ČVUT FEL, obor technologie elektronických zařízení.

Po studiích působil jako OSVČ v oboru poskytování software, výroba instalace a opravy elektronických zařízení a činnost účetních poradců.

Od roku 1996 společník a jednatel společnosti ANNEX AT s.r.o., jež se zabývala implementací ekonomického software a činností organizačních, ekonomických a účetních poradců u několika desítek malých a středních podniků.

Od roku 1997 zaměstnanec a akcionář společnosti ABRA Software a.s., kde postupně pracoval v pozicích vedoucí divize účetních služeb, vedoucí divize testování a zajišťování kvality software a v letech 2008 až 2013 jako obchodní ředitel odpovědný za tržby ve výši cca 90 mil. ročně.

V roce 2013 založil společnost 3ok s.r.o.(http://www.3ok.cz ) a je jejím jednatelem. Společnost poskytuje svým zákazníkům služby v oblastech optimalizace podnikových procesů, IT systémy na míru, prodej a implementace informačních systémů ABRA, ekonomické analýzy, účetní poradenství a vedení účetnictví.

Rodák z Jánské. Spoluzakladatel Musea trati a Ostře sledovaných vlaků na loděnickém nádraží.
Od roku 2018 zastupitel. Významnou měrou se podílel na tvorbě Programu rozvoje obce pro roky 2022 až 2031.

Narozen 1967, ženatý, tři děti.


3. Ing. Kamil Horný

Volební motto:
Maximální otevřenost a informovanost.
Žádné předražené investice.

 

55 let
ekonom, manažer, podnikatel 
bez politické příslušnosti

Absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT, obor automatizované technologické systémy.

Necelý rok (1992 až 93) pracoval v týdeníku Computerworld jako vedoucí rubriky Komunikace. V období 1993 až 97 byl zaměstnán v akciové společnosti Gity, která se zabývala instalací počítačových sítí. Zde zastával funkci vedoucího obchodu a zástupce ředitele pražské pobočky. Byl zodpovědný zejména za chod obchodního oddělení s ročním obratem 200 až 300 mil. Kč. Nyní je spolumajitelem a jednatelem společnosti Virtus, která již více než pětadvacet let lokalizuje software pro významné nadnárodní producenty (např. Google, Microsoft, Apple, Spotify, Amazon).

Přibližně 15 let pomáhal při práci s mladými fotbalisty v AFK Loděnice jako vedoucí mužstva žáků. Nyní je členem pěveckého sboru Comodo. V minulém i v současném volebním období je opozičním zastupitelem obce.

Je ženatý, má tři dospělé děti.


4. Dominik Bican

Volební motto:
Přehledné plánování rozvoje obce.
Vyřešení parkovacích problémů.

 

26 let
junior producent počítačových her
OSVČ
bez politické příslušnosti

Studoval na Gymnáziu Joachima Barranda v Berouně, poté pracoval 4 roky v GZ Media – dva roky na Zákaznickém servisu jako nejdříve Customer service Specialist, poté jako Account Manager. Další dva roky pracoval v oddělení Elektroakustiky jako Multimediální operátor.
Od letošního roku pracuje jako Audio Producer.

Celoživotně se věnuje sportu, primárně Karate.

Narozen 1996, svobodný, bezdětný.


5. Hana Hrubanová

Volební motto:
Již žádné další průmyslové zóny.
Více zón klidových.
Čistější a upravenější obec.
Dům pro seniory.


50 let

odborný ekonom
bez politické příslušnosti

Vystudovala SOŠ veterinární v Hradci Králové.

Od roku 1990 pracovala jako ladič harmonik ve firmě Delicia Hořovice.

V roce 1992 nastoupila jako zootechnička do Zemědělského družstva Záluží.

Od roku 1998 je zaměstnancem Zemědělského družstva Mořina, kde pracovala nejprve jako zootechnička a po mateřské dovolené nastoupila na ekonomický úsek jako odborný ekonom.

V Loděnici bydlí od roku 2000.

Narozena v roce 1971, vdaná, 2 děti.


6. Julie Bicanová

Volební motto:
Nová mateřská škola.
Dostupná sociální péče.

 


54 let

učitelka v mateřské škole
lektorka volnočasových aktivit

Učitelka mateřské školy, lektorka ART TIME, lektorka výtvarných činností a keramiky.

V roce 1983 ukončení studia na gymnáziu – maturitní zkouška, odborná maturitní zkouška ze zemědělství.

Univerzita Karlova Praha – v rámci celoživotního vzdělávání studium vychovatelství – závěrečná zkouška z pedagogiky, psychologie, volnočasových aktivit.
Střední pedagogické škole Futurum Praha – studium předškolní a mimoškolní pedagogiky-závěrečná zkouška z pedagogiky, psychologie, dramatiky.

Rekvalifikační kurz – obsluha osobního počítače, osvědčení

DVVP – Logopedický asistent, osvědčení.

Od roku 2005 práce ve školství na různých pozicích (vychovatelka, učitelka na 1. a 2.stupni ZŠ v Praze, učitelka v mateřské škole na Mořině, v Berouně, v Mezouni a v Loděnici)

Od roku 2014 učitelka v mateřské škole v Loděnici.

Od roku 2005 lektorka volnočasových aktivit v zájmovém spolku ART TIME.
Lektorka:
• pohybových her pro děti předškolního věku,
• základů tance
• keramiky – předškolní děti, mladší školní věk, rodiče s dětmi
• výtvarných a pracovních činnosti s dětmi předškolního a mladšího školního věku
• hry na flétnu
• dopoledních činností pro předškolní děti – Dopoledne bez maminek, Capartík.

Narozena 1965, vdaná, tři děti.


7. Ivo Plhák

Volební motto:
Opravené chodníky.
Opravené cesty.
Fungující infrastruktura.

 

54 let
ladič pian, podnikatel
KDU-ČSL

V roce 1987 dokončil Odbornou ladičskou školu. Pracoval ve firmě Petrof, v Městských divadlech pražských a na AMU.

Maturoval při zaměstnání. Od roku 1993 OSVČ – ladič a prodejce klavírů, poradce v oboru.

Do Loděnice se přistěhoval na podzim 2012, ale již deset let před tím pravidelně hrál ve skupině Tři dny na břiše a je zakládajícím členem loděnického sboru COMODO.

Narozen 1968, ženatý, 3 dospělé děti.


8. Mgr. Kateřina Mašatová

Volební motto:
Otevřená a konstruktivní komunikace obce s občany.
Zelenější a občanům přívětivější obec.
 
 

45 let
psycholožka
bez politické příslušnosti

Pochází z Berouna, kde absolvovala gymnázium a kde také mnoho let působila v amatérském divadelním spolku Herci 1. generace.

Od roku 2008 žije s rodinou v Loděnici.

V roce 2004 dokončila magisterské studium na Pedagogické fakultě UK v Praze oborů psychologie a speciální pedagogika. Od té doby působí v oblasti sociálních služeb jako odborná sociální poradkyně a psycholožka. Pracovala s rodinami sociálně znevýhodněnými, podílela se jako lektorka psychologie na přípravách žadatelů o náhradní rodinnou péči pro Středočeský kraj.

V letech 2012 -2018 vyučovala psychologii na VOŠ pedagogické ve Sv. Janu pod Skalou.

Od roku 2014 také pracuje v Berouně jako psycholožka – rodinná a párová terapeutka v Centru psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje.

Zajímá se o umění, kulturu a ekologii.

Narozena 1977, vdaná, 3 děti.


9. Anna Kalašová

Volební motto:
Všem stejným metrem a spravedlivě.
Efektivní a vstřícný obecní úřad.


67 let

účetní
OSVČ
důchodce
bez politické příslušnosti

Po absolvování Střední ekonomické školy v Berouně v roce 1974 nastoupila do n. p. Rudné a nerudné doly Ejpovice, závod Mořina jako administrativní a investiční pracovník a sekretářka.

Od roku 1976 pracovala v podniku Králodvorské Železárny
n. p. Králův Dvůr, kde vykonávala technickohospodářské funkce.

Od roku 1994 do současnosti pracuje jako OSVČ.

Od roku 2014 je v důchodu.

Narozena 1954, vdaná, 2 děti.


10. PhDr. Pavel Machač, Ph.D.

Volební motto:
Kultura spojuje.

 


61 let

vědecko-pedagogický pracovník Univerzity Karlovy
bez politické příslušnosti

Dětství a jinošství v Přelouči, mládí v Karlíně, dospělost (cca od 1982) v Loděnici.

V roce 1986 zakončil studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obhajobou (průkopnické) diplomové práce o zvukových charakteristikách spontánní řeči. Po absolvování byl politickým rozhodnutím nasazen na Základní školu v Loděnici, kde jako učitel prožil téměř idylické časy.

V roce 1988 se stal OSVČ v oboru hloubení studní (metodou pensylvánského vrtání).

V letech 1988–1993 v Praze na obchodní akademii se zaměřením na zahraniční obchod. Od roku 1991 do roku 1996 ředitel soukromé jazykové školy. V roce 1993 povolán na výuku fonetiky ve Fonetickém ústavu FF UK, který po jistou dobu vedl. V roce 2012 nastoupil do Ústavu obecné lingvistiky, jemuž pět let řediteloval.

Ve vědecké oblasti se zabývá zejména běžně mluvenou, spontánní řečí, dále řečovými technologiemi (přirozenost řečové syntézy), forenzní fonetikou (identifikace anonymních mluvčích pro potřeby důkazních řízení u soudů, posuzování autenticity nahrávek) a některými logopedickými aspekty. Vyučuje fonetiku češtiny, němčiny a další, specializované fonetické předměty.

Publikujeodborných periodikách v tuzemsku i v zahraničí a aktivně se účastní mezinárodních konferencí, např. Dánsko, Francie, Německo, Morava, Velká Británie, Belgie, USA (Harvard University); Norsko a Řecko kvůli covidu online. Pro širší veřejnost natočil s Tomášem Hanákem a kolegy popularizační video Pussyfoot, lingvistický detektiv. Spolu se svou ženou, učitelkou zpěvu, přispěli článkem Mém Vés Réde, Devide e Toméši do elektronického sborníku Lingvistika z obýváku: jazykové zajímavosti z časů zprostředkované komunikace.

Kapelník skupiny Tři dny na břiše, občasný skladatel a textař.

Jeden z organizátorů kulturního života v Loděnici: přibližně od roku 2002 vedoucí, dramaturg, tvůrce a vylepovač plakátů, stavěč nábytku, doplňovač toaletního papíru atd. v organizaci Společenský klub v Loděnici, který získal široký věhlas a byl v r. 2011 zrušen (včetně likvidace webových stránek).

Do Loděnice se nám za relativní babku podařilo pozvat například Hanu Hegerovou, divadlo Sklep (Mlýny), Vladimíra Mišíka, Michala Prokopa, Jiřího Suchého s Jitkou Molavcovou, Ivana Hlase, Petera Lipu, Radima Hladíka, Jana Spáleného, Filipa Topola, Petra Vondráčka a mnohé další osobnosti. Provozovali jsme filmový klub a na dvacetkrát jsme zorganizovali tzv. Otevřená jeviště, kde svůj um dobrovolně zdarma předváděli amatéři i profesionálové všeho věku.

Člen Loděnické kulturní společnosti (www.lokuls.cz). Spoluzakladatel Musea trati a Ostře sledovaných vlaků na loděnickém nádraží. Spoluorganizátor oslav k 100. výročí založení republiky.

Narozen 1961, ženatý, dvě děti.


11. Václav Horný

Volební motto:
Již žádné další průmyslové zóny.
Soustředění se na smysluplné projekty se smyslem do budoucna.
Více zeleně.


23 let

student vysoké školy
bez politické příslušnosti

Rodák z Loděnice, který v roce 2018 odmaturoval na Střední odborné škole civilního letectví z oboru letecký mechanik. Nyní je studentem Vysoké školy obchodní, kde v roce 2021 dokončil bakalářské studium v oboru letový provoz. Na VŠO dále studuje magisterský obor management leteckých podniků.

V Loděnici do nástupu na VŠ působil zejména jako aktivní hráč za AFK Loděnice.

Narozen v roce 1999, svobodný, bezdětný.


12. Ing. Dušan Hamouz

Volební motto:
Klidnou sváteční neděli bez sekaček a motorových pil.
Přehlednější parkování na ulici bez blokování uliček a křižovatek.

 

54 let
datový specialista
bez politické příslušnosti

Absolvování ČVUT FEL oboru Elektrotechnologie. Po té roční základní vojenská služba.

Pak se započala bankovní kariéra, nejprve v malých bankách Royal banka CS (IT) a První městská banka (správa cenných papírů) a od roku 1997 do 2016 v ČSOB jako specialista na platební karty (systémová, technická a později i databázová oblast).

Mezi 2016 a 2020 jako OSVČ v oblasti pivovarnictví, které si z původního koníčku dostudoval na SPŠPT.

Od 2020 na začátku epidemie čínského viru na rok v softwarové firmě působící v oblasti správy a obchodování s cennými papíry a pak návrat do ČSOB jako datový specialista v novém oddělení.

V Loděnici žije od roku 1997. Od roku 2018 je členem loděnického pěveckého sboru COMODO.

Narozen 1968, ženatý, 4 děti.


13. Mgr. et Ing. Veronika Dudková

Volební motto:
Bezpečnější doprava v centru obce.
Koncepční rozvoj obce.

 


38 let

daňová poradkyně
bez politické příslušnosti

Rodačka z Plzně, absolventka Ekonomické a Právnické fakulty ZČU. Během studií strávila rok ve Spojeném království a v Německu.

Po absolvování vysokých škol nastoupila v roce 2010 do oblasti poradenství, kde stále působí. Zaměřuje se aktuálně na daňové poradenství v oblasti daně z příjmů právnických osob a převodních cen.

Od roku 2019 bydlí s rodinou v Loděnici u Berouna.

Narozena 1984, vdaná, 2 děti.


14. Ing. Prokop Boček

Volební motto:
Údržba zeleně a výsadba nové.

 

 

34 let
softwarový inženýr
bez politické příslušnosti

V roce 2010 absolvoval bakalářské studium na FEL ČVUT, obor Výpočetní technika.

V roce 2012 dokončil magisterský obor Systémové programování FIT ČVUT.

Od roku 2012 pracuje ve společnosti NCR jako softwarový inženýr.

Narozen 1987, svobodný, bezdětný.


15. Radek Němec

Volební motto:
Bezpečné cesty pro pěší.
Omezení hluku z dálnice.

 

51 let
obchodně technický manažer
bez politické příslušnosti

V roce 1989 dokončil studium na SŠ elektro – obor mechanika – elektronika. Následně absolvoval studium na VOŠ Praha, obor Firemní management.

Celou profesní kariéru se věnuje stavebnictví. Nejprve pracoval u firmy Cement Bohemia Praha závod Loděnice (nyní Cemix), dále pak jako vedoucí odbytu Cement Bohemia Praha závod Lomy Mořina a Králův Dvůr. Poté pracoval u společnosti RABAT Praha a.s. a Tondach ČR s.r.o. a KNAUF Praha.

Od r. 2019 pracuje u nadnárodní společnosti URSA CZ jako obchodně technický manažer. Jeho pracovní činnost spočívá v technickém a obchodním poradenství obchodníkům, investorům a stavebním firmám.

Rodák z Chrustenic, občan Loděnice.

Narozen 1971, ženatý, 2 krásné děti.


Volební program

Naše úspěchy a neúspěchy

Volební leták

Transparentní účet