Volby 2022- Sdružení nezávislých kandidátů LoDění – naše úspěchy a neúspěchy

Co se nám podařilo

Máme za sebou kus práce a víme, do čeho jdeme. Zkušenosti jsme získali zejména díky práci v opozici. Ačkoliv jsme se na změnách a rozhodování mohli podílet jen omezeně, podařilo se nám pro Loděnici prosadit mnoho dobrého.

(Následující body jsou řazeny přibližně chronologicky.)

Přehlednost při jednání zastupitelstva

Zapůjčením techniky od Martina Boka a zejména díky jeho pohotové obsluze PC je možné promítat průvodní informace k projednávaným bodům programu. To přispívá k daleko lepšímu porozumění témat předkládaných zastupitelům i veřejnosti.

Sídliště uprostřed obce?

Za jeden z největších úspěchů považujeme odmítnutí tolerance zastupitelstva k výstavbě přibližně 120 bytů v centru obce developerem Skanska. V současné době se Skanska snaží získat stavební povolení, ale pouze pro 43 řadových domků. Takový počet považujeme pro Loděnici za únosný.

Správa Kulturního zařízení

Přibližně 10 let zajišťovalo správu KZ sdružení ArtTime. Na důvody, proč k takovému stavu došlo, si dnes už těžko někdo vzpomene. Většina zastupitelů se však nakonec nechala přesvědčit, že pro obec bude výhodnější vrátit se ke standardnímu řešení, kdy správu KZ zajistí obec sama – bez prostředníka. ArtTime se nyní může plně soustředit na svoji hlavní činnost v oblastech umění a kultury.

Sběrný dvůr

Martin Bok se dva roky a čtyři měsíce dobrovolně staral o chod sběrného dvora včetně požadované administrativy. Za povšimnutí stojí, že v této době prošel sběrný dvůr generálním úklidem a pořádek byl nadále udržován.

Distanční připojení zastupitelů

Dokážeme realizovat distanční připojení těch zastupitelů, kteří se nemohou jednání ZO účastnit prezenčně. Opět prostřednictvím soukromé techniky Martina Boka.

Zpřehlednění webu

Patrně jste si všimli, že došlo ke zlepšení obecního webu. Strukturu webu navrhl Martin Bok a po odsouhlasení zastupiteli realizoval jeho úpravu.

Zprovoznění zvukové techniky v Kulturním zařízení

Znovu jsme zapojili a zprovoznili starší audiotechniku nakoupenou pro ozvučení hlavního sálu a také tu část, která byla určena pro přísálí. U méně technicky náročných kulturních akcí není nutné jinou techniku půjčovat a shánět zvukaře (např. setkání důchodců, divadélka pro děti apod.). Některé z takových akcí jsme pomáhali realizovat. Správcem uvedené techniky je Kamil Horný.

Plán rozvoje obce

Plán rozvoje obce tvoří spolu s územním plánem základní obecní strategii pro budoucnost. Naše obec v minulosti zpracování zmíněného dokumentu zakoupila u externí firmy a výsledný dokument bohužel nezapřel pouze formální charakter. Usilovali jsme proto o přepracování obsahu i formy. Na tvorbě nového Plánu rozvoje obce pracovala nejprve úzká skupina delegovaných zastupitelů, později celé zastupitelstvo i veřejnost. Časově náročnou, pracnou a nakonec úspěšnou činnost vedl i moderoval Martin Bok. Těší nás, že do schváleného dokumentu byl kompletně zakomponován minulý volební program LoDění.

Zástupce LoDění v redakční radě Loděnického zpravodaje

Znovu jsme museli usilovat o dodržování tiskového zákona. Teprve díky nové šéfredaktorce Janě Tučkové doznal Zpravodaj změn k lepšímu. Nejen že se opět ctí zákon, změnil se i obsah, rozsah i jazyková úroveň a také organizace prací potřebných pro finální tisk. Ten včetně roznášky nadále zajišťuje obecní úřad.

Příspěvky ve Zpravodaji

Zastupitelé LoDění ve Zpravodaji průběžně informují o zajímavých obecních tématech. Často k nim vyjadřují svůj názor a postoj, upozorňují na desinformace. Dovolujeme si tvrdit, že v uvedené činnosti jsme aktivnější než většina ostatních zastupitelů.

Kulturní akce

Pavel Machač (spolu se svou manželkou Taťánou Machačovou) je členem Loděnické kulturní společnosti, která i navzdory dlouhému covidovému období dokázala v Loděnici zorganizovat několik úspěšných kulturních akcí, převážně koncertů.

Nadále zveřejňujeme nahrávky

Audiozáznamy ze zasedání zastupitelstva v současné době zveřejňuje také obec. Jsme tomu rádi. Na našem webu www.lodeni.cz však navíc naleznete také časovou osu, která přispívá k jednodušší orientaci v zaznamenaných informacích.

Facebook

Na Facebooku, o který se nám stará Milan Hejduk, máme úctyhodných 945 sledujících. Snažíme se o rychlé předání aktuálních informací, které se týkají většinou Loděnice a jejího blízkého okolí. Pokud byste zejména se sběrem zmíněných informací chtěli pomoci, budeme vděčni.

 

Co jsme navrhovali a na co jsme upozorňovali, ale bohužel bez výsledku

Absence našeho členství ve výborech

Rozumíme tomu, že jako opozici nám nebylo nabídnuto žádné místo v radě obce. Očekávali jsme proto naopak členství v kontrolních orgánech – v kontrolním a ve finančním výboru. Přes veškerou naši snahu k tomu bohužel nedošlo.

Zveřejnění podrobného účetnictví obce

Návrh zveřejnění podrobného účetnictví pro všechny zastupitele i občany byl znovu zamítnut i v tomto volebním období.

Zavedení transparentního obecního účtu

Navrhovali jsme zveřejňovat veškeré informace z bankovních účtů – pro všechny zastupitele i občany. Také tento návrh byl znovu zamítnut.

Zbytečné zábradlí

Nepodařilo se nám prosadit odstranění zbytečného zábradlí u chodníku z Loděnice na Jánskou.

Výběrová řízení

Pro obec by bylo výhodné, kdyby výběry dodavatelů menších zakázek byly lépe prezentovány. Minimálně na webu obce. Vedení obvykle neveřejně poptává pouze několik takzvaných vytipovaných dodavatelů.

Volební program

Více o kandidátech

Volební leták

Transparentní účet