Volby 2018 – Sdružení nezávislých kandidátů LoDění – kandidáti

Více o kandidátech

1. Ing. Martin Bok

Volební motto:
Koncepce, systém, pořádek, efektivita všude.
Kvalitní občanská vybavenost.
Chráněný majetek všech.

51 let
systémový analytik, účetní poradce, manažer, podnikatel
bez politické příslušnosti

V roce 1992 dokončil studium na ČVUT FEL, obor technologie elektronických zařízení.

Po studiích působil jako OSVČ v oboru poskytování software, výroba instalace a opravy elektronických zařízení a činnost účetních poradců.

Od roku 1996 společník a jednatel společnosti ANNEX AT s.r.o., jež se zabývala implementací ekonomického software a činností organizačních, ekonomických a účetních poradců u několika desítek malých a středních podniků.

Od roku 1997 zaměstnanec a akcionář společnosti ABRA Software a.s., kde postupně pracoval v pozicích vedoucí divize účetních služeb, vedoucí divize testování a zajišťování kvality software a v letech 2008 až 2013 jako obchodní ředitel odpovědný za tržby ve výši cca 90 mil. ročně.

V roce 2013 založil společnost 3ok s.r.o.(http://www.3ok.cz ) a je jejím jednatelem. Společnost poskytuje svým zákazníkům služby v oblastech optimalizace podnikových procesů, IT systémy na míru, prodej a implementace informačních systémů ABRA, ekonomické analýzy, účetní poradenství a vedení účetnictví.

Rodák z Jánské. Spoluzakladatel Musea trati a Ostře sledovaných vlaků na loděnickém nádraží.

Narozen 1967, ženatý, tři děti.


2. Ing. Kamil Horný

Volební motto:
Maximální otevřenost a informovanost.
Dost bylo předražených investic.

51 let
ekonom, manažer, podnikatel 
bez politické příslušnosti

Absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT, obor automatizované technologické systémy.

Necelý rok (1992 až 93) pracoval v týdeníku Computerworld jako vedoucí rubriky Komunikace. V období 1993 až 97 byl zaměstnán v akciové společnosti Gity, která se zabývala instalací počítačových sítí. Zde zastával funkci vedoucího obchodu a zástupce ředitele pražské pobočky. Byl zodpovědný zejména za chod obchodního oddělení s ročním obratem 200 až 300 mil. Kč. Nyní je spolumajitelem a jednatelem společnosti Virtus, která již více než dvacet let lokalizuje software pro významné nadnárodní producenty (např. Google a Microsoft).

Přibližně 15 let pomáhal při práci s mladými fotbalisty v AFK Loděnice jako vedoucí mužstva žáků. V současném volebním období je opozičním zastupitelem obce.

Je ženatý, má tři odrůstající děti.


3. PhDr. Jana Tučková

Volební motto:
Aktivní stáří.
Prostor pro mezigenerační setkávání.

56 let
tlumočnice, investiční analytik
bez politické příslušnosti

Po maturitě na gymnáziu Beroun absolvovala dvouleté nástavbové studium na SEŠ Karlovy Vary, obor cestovní ruch, a již tehdy pracovala jako turistický průvodce. Po ukončení střední školy byla rok zaměstnána jako referent v cestovní kanceláři ČEDOK a příležitostný turistický průvodce. Teprve pak byla přijata na FF UK, obor tlumočnictví a překladatelství. Při studiu pracovala jako pomocná vědecká síla a doprovod Letní školy slovanských studií. Školu ukončila s červeným diplomem.

Po mateřské dovolené nastoupila do právnické kanceláře Altheimer & Gray jako sekretářka, pak pracovala jako asistentka ve firmě Lonpra pro britskou bankovní skupinu Schroders. Když firma ukončila činnost, uspěla v konkursu do společnosti Patria Finance, kde pracovala jako analytik. Po několika letech využila příležitosti a přešla na Ministerstvo obrany jako tlumočnice pro vrcholné představitele – ministra, náčelníka generálního štábu, náměstky a další. V rámci zaměstnání absolvovala i tříměsíční studijní pobyt v Lackland, USA a měsíční v Rochefort, Francie.

Od roku 2005 pracuje pro společnost ExxonMobil, BSC Prague – začínala jako Account Receivables pro Francii – s tím souviselo i půlroční pracovní působení na logistice v Notre-Dame de Gravenchon v Normandii. Postupně přecházela na další pozice – Deployment planner pro Střední Evropu, Itálii, Severní Evropu a Turecko, poté pracovala jako Costing specialist pro celou Evropu a v současné době pracuje jako Investment Support Analyst – nejdříve pro Střední Evropu a nyní pro Rusko. Paralelně stále příležitostně tlumočí pro Ministerstvo obrany. Od roku 2018 navíc zastává funkci Vice-president for Public Relations v korporátním Toastmaster klubu.

Ve volném čase se zajímá o zdravý životní styl a ekologii. V souvislosti s péčí o rodiče absolvovala základní masážní kurs a postupně se učila další druhy masáží, včetně východních. Mimoto vystudovala akupunkturu na 1. Škole tradiční medicíny a kursy Instruktora powerjogy a cvičitele seniorů.

Od roku 2015 se v Loděnici snaží spoluorganizovat akce zaměřené na aktivní trávení volného času – především seniorů.

Narozena v roce 1962, rozvedená, 3 dospělé děti


4. Radek Němec

Volební motto:
Bezpečný chodník z náměstí až k nám do ulice.
Omezení hluku z dálnice.

47 let
obchodně technický manažer
bez politické příslušnosti

V roce 1989 dokončil studium na SŠ elektro – obor mechanika – elektronika. Následně absolvoval studium na VOŠ Praha, obor Firemní management.

V r. 2007 dokončil studium na  Institutu oceňování majetku při VŠE Praha, obor Oceňování nemovitostí.

Celou profesní kariéru se věnuje stavebnictví. Nejprve pracoval u firmy Cement Bohemia Praha závod Loděnice (nyní Cemix), dále pak jako vedoucí odbytu Cement Bohemia Praha závod Lomy Mořina a Králův Dvůr. Poté pracoval u společnosti RABAT Praha a.s. a  Tondach ČR s.r.o.

Od r. 2011 pracuje u nadnárodní společnosti KNAUF Praha jako obchodně technický manažer. Jeho pracovní činnost spočívá v technickém a obchodním poradenství obchodníkům, investorům a stavebním firmám.

Rodák z Chrustenic, občan Loděnice.

Narozen 1971, ženatý, 2 krásné děti.


5. MUDr. Tereza Hamouzová

Volební motto:
Zdravotní středisko bez vlhkosti a plísně.
Vyřešená doprava u školy.

47 let
praktická lékařka pro dospělé
bez politické příslušnosti

V roce 1997 ukončila studium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Poté pracovala na interním oddělení trutnovské nemocnice. V roce 2001 složila atest v oboru všeobecné lékařství. Pracovala v několika soukromých ordinacích praktických lékařů, v berounské nemocnici i v Medicentru Beroun.

Nyní má svou ordinaci všeobecného lékařství pro dospělé v Berouně.

Narozena 1970, vdaná, 4 děti.


6. Ing. Martin Fořt

Volební motto:
Rozumně vyřešná doprava v západní části obce.
Stop chemicky nečistým výrobním provozům.

62 let
vedoucí chemické výroby
bez politické příslušnosti

V roce 1975 maturoval na Střední průmyslové škole chemické a v roce 1980 promoval na Vysoké škole chemicko-technologické, obor organická technologie, specializace výroba léčiv.

Po absolvování vojenské služby nastoupil do n.p. Léčiva a v roce 1984 přešel do VUAB Roztoky u Prahy, kde nejprve pracoval jako výzkumný pracovník a od roku 1989 jako vedoucí výroby substancí.

V letech 2003 až 2005 byl zaměstnán ve firmě BLOCK a.s., Valašské Meziříčí jako validační manažer. V průběhu tohoto zaměstnání působil v Novosibirsku – zavádění výroby cefalosporinových antibiotik.

V roce 2005 se vrátil do VUAB Pharma nejprve jako výrobní ředitel, posléze jako ředitel jištění jakosti.

Od roku 2009 pracuje ve firmě Interpharma Praha a.s., která je součástí nadnárodního koncernu OTSUKA, nejprve jako validační specialista (zavádění výroby konečné lékové formy v USA) a nyní jako vedoucí výroby.

V Loděnici žije od roku 2010.

Narozen 1956, ženatý, dvě dcery, tři vnuci.


7. Julie Bicanová

Volební motto:
Vyhrazené certifikované hřiště pro školku.
Dostatek parkovacích míst.
Nová školka.

53 let
učitelka v mateřské školce, lektorka ART TIME
bez politické příslušnosti

V roce 1983 dokončila gymnázium a odmaturovala ze ZVOP – zaměření na zemědělství.

Na Univerzitě Karlově v Praze vystudovala v rámci celoživotního vzdělávání vychovatelství.

Na střední pedagogické škole Futurum vystudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku.

Od roku 1995 pracovala ve školství na různých pozicích (vychovatelka, učitelka na 1. a 2.stupni ZŠ, učitelka v mateřské škole v Praze, v Berouně, na Mořině, v Mezouni a v Loděnici)

V roce 2014 nastoupila do  mateřské školy v Loděnici.

Od roku 2005 pracuje  v zájmovém spolku Art TIme v Loděnici jako lektorka volnočasových aktivit

  • výuka flétny
  • keramika
  • dříve Dopoledne bez maminek, Capartík – dopolední činnosti pro předškolní děti
  • pohybové aktivity pro předškolní děti – základy tance, sportovní hry

Narozena v roce 1965, vdaná, tři děti.


8. Hana Hrubanová

Volební motto:
Již žádné další průmyslové zóny.
Více zón klidových.
Čistější a upravenější obec.
Dům pro seniory.

46 let
odborný ekonom
bez politické příslušnosti

Vystudovala SOŠ veterinární v Hradci Králové.

Od roku 1990 pracovala jako ladič harmonik ve firmě Delicia Hořovice.

V roce 1992 nastoupila jako zootechnička do Zemědělského družstva Záluží.

Od roku 1998 je zaměstnancem Zemědělského družstva Mořina, kde pracovala nejprve jako zootechnička a po mateřské dovolené nastoupila na ekonomický úsek jako odborný ekonom.

Od roku 2000 bydlí v Loděnici u Berouna.

Narozena v roce 1971, vdaná, 2 děti.


9. Anna Kalašová

Volební motto:
Všem stejným metrem a spravedlivě.
Efektivní a vstřícný obecní úřad.

63 let
účetní, OSVČ, v důchodu
bez politické příslušnosti

Po absolvování Střední ekonomické školy v Berouně v roce 1974 nastoupila do n. p. Rudné a nerudné doly Ejpovice, závod Mořina jako administrativní a investiční pracovník a
sekretářka.

Od roku 1976 pracovala v podniku Králodvorské Železárny
n. p. Králův Dvůr, kde vykonávala technickohospodářské funkce.

Od roku 1994 do současnosti pracuje jako OSVČ.

Od roku 2014 je v důchodu.

Narozena 1954, vdaná, 2 děti.


10. Mgr. Kateřina Mašatová

Volební motto:
Zelená obec.
Širší nabídka vzdělávacích a kulturních aktivit.
Kvalitní dětské hřiště pro veřejnost.

41 let
psycholožka, na mateřské dovolené
bez politické příslušnosti

Pochází z Berouna, kde absolvovala gymnázium a kde také mnoho let působila v amatérském divadelním spolku Herci 1. generace.

Od roku 2008 žije v Loděnici.

V roce 2004 dokončila na Pedagogické fakultě UK v Praze magisterské studium oborů psychologie a speciální pedagogika. Od té doby působí  v oblasti sociálních služeb jako odborná sociální poradkyně a psycholožka. Pracovala s rodinami sociálně znevýhodněnými, podílela se jako lektroka na přípravách žadatelů o náhradní rodinnou péči, a to pěstounů a pěstounů na přechodnou dobu.

Po dokončení psychoterapeutického výcviku pracuje rovněž jako psycholožka – rodinná terapeutka v Centru psychologicko-sociálních služeb Středočeského kraje, v pobočce Beroun.  Od roku 2012 vyučuje psychologii na VOŠ pedagogické – Svatojánská kolej ve Sv. Janu pod Skalou.

V současné době je na mateřské dovolené.

Narozena 1977, vdaná, 3 děti.


11. Ivo Plhák

Volební motto:
Opravené chodníky.
Opravené cesty.
Fungující infrastruktura.

50 let
ladič pian, podnikatel
KDU-ČSL

V roce 1987 dokončil Odbornou ladičskou školu. Pracoval ve firmě Petrof, v Městských divadlech pražských a na AMU.

Maturoval při zaměstnání.

Od roku 1993 OSVČ – ladič a prodejce klavírů, poradce v oboru.

Do Loděnice se přistěhoval na podzim 2012, ale již deset let před tím pravidelně hrál ve skupině Tři dny na břiše a je zakládajícím členem loděnického sboru COMODO.

Narozen 1968, ženatý, 3 dospělé děti.


12. PhDr. Pavel Machač, Ph.D.

Volební motto:
Kulturu kvalitní a pro všechny.
Masivní podpora spolkovému životu.

57 let
vědecko-pedagogický pracovník Univerzity Karlovy
bez politické příslušnosti

V roce 1986 zakončil studium oboru Český jazyk a literatura – Němčina na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obhajobou (tehdy průkopnické) diplomové práce, zabývající se zvukovými charakteristikami spontánní řeči. Po absolvování byl politickým rozhodnutím nasazen na Základní školu v Loděnici. Pěkné, poetické časy.

V roce 1988 se stal OSVČ v oboru hloubení studní (metodou pensylvánského vrtání). Dobrodružné časy.

V letech 1988–1993 na Obchodní akademii Heroldovy sady v Praze. Od roku 1991 do roku 1996 ředitel soukromé jazykové školy. V roce 1993 povolán na výuku fonetiky ve Fonetickém ústavu FF UK – zprvu externista, později odborný asistent, později ředitel ústavu. V roce 2012 nastoupil do Ústavu obecné lingvistiky, jemuž pět let řediteloval. Ve vědecké oblasti se mimo jiné zabývá spontánní řečí, řečovými technologiemi (syntéza a rozpoznávání řeči), forenzní fonetikou (identifikace anonymních mluvčích pro potřeby důkazních řízení u soudů) a některými logopedickými aspekty. Zajímavé časy.

Kapelník skupiny Tři dny na břiše, občasný skladatel a textař. Jeden z organizátorů kulturního života v Loděnici: přibližně od roku 2002 vedoucí, dramaturg, tvůrce a vylepovač plakátů, stavěč nábytku atd. v organizaci Společenský klub v Loděnici, který získal široký věhlas a byl v r. 2011 zrušen (i s webovými stránkami); současně vedoucí, doplňovač toaletního papíru atd. v Kulturním zařízení (dříve sokolovna, pak kino).

Člen Loděnické kulturní společnosti (www.lokuls.cz). Spoluzakladatel Musea trati a Ostře sledovaných vlaků na loděnickém nádraží.

Narozen 1961, ženatý, dvě děti.


13. Mgr. Kateřina Hůlová

Volební motto:
Bezpečná hlavní komunikace se světelnými přechody.
Cyklostezka do Svatého Jána a na Vráž.

41 let
ředitelka středočeské pobočky organizace
Člověk v tísni
bez politické příslušnosti

Již během studií na FF UK, obor sociální práce a sociální politika, nastoupila v roce 2002 na pozici terénní sociální pracovnice do společnosti Člověk v tísni, o.p.s.  Na pražském Smíchově pracovala 10 let se sociálně znevýhodněnými rodinami i jednotlivci.

V letech 2009-2011 ředitelka pražské pobočky Člověka v tísni.

Po mateřské a přesídlení do Loděnice otevřela nejprve malou kancelář společnosti v Berouně,  v roce 2017 pak převzala vedení středočeské pobočky (https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/socialni-prace-v-cr/kladno-a-beroun). Tým středočeské pobočky nabízí služby podporující vzdělávání u dětí pocházejících ze sociálně slabých rodin, v rámci sociální práce pak sociálně právní poradenství včetně doprovodů na jednání s úřady.

Posledních několik let se specializuje  na dluhové poradenství vzhledem k obrovskému počtu lidí v ČR, kteří čelí exekuci.

Denním chlebem terénního sociálního pracovníka  je vyjednávání s místními úředníky a politiky, ať již ve prospěch konkrétního člověka či za účelem systémové změny zaměřené na začleňování znevýhodněných osob do společnosti.

Příležitostně publikuje v odborné literatuře zaměřené na výkon sociální práce.

Narozena 1977, vdaná, tři děti.


14. Ing. Prokop Boček

Volební motto:
Lepší propagace obce.

Více projektů jako je Museum trati a Ostře sledovaných vlaků.

30 let
softwarový inženýr
bez politické příslušnosti

Pochází ze Svitav. Od roku 2002 žije v Loděnici.

V roce 2007 dokončil gymnázium Joachima Barranda v Berouně.

V roce 2010 absolvoval bakalářské studium na FEL ČVUT, obor Výpočetní technika.  V roce 2012 dokončil magisterský obor Systémové programování FIT ČVUT.

Od roku 2012 pracuje ve společnosti NCR jako softwarový inženýr.

Narozen 1987, svobodný, bezdětný.


15. Ing. Milan Hejduk

Volební motto:
Perfektně připravené projekty.
Klidná doprava všude.

50 let
projektový manažer, podnikatel
bez politické příslušnosti

V roce 1992 dokončil studium na ČVUT FEL, obor automatizované technologické systémy.

Po škole nastoupil do počítačového týdeníku Computerworld, kde zastával funkci zástupce šéfredaktora.

Od roku 1996 je společníkem a jednatelem společnosti Virtus, spol. s r. o., která se zabývá lokalizací softwaru a odbornými překlady pro největší světové technologické firmy. Řídí projekty pro významné zákazníky a také se stará o počítačové zázemí nutné pro chod firmy.

Narozen 1968, rozvedený, 2 děti.


„Klid na práci“ nepotřebujeme. Jsme zvyklí pracovat pod tlakem a precizně.  Jakákoliv veřejná kontrola k práci zastupitele či obecního zaměstnance neoddělitelně patří. Chceme být veřejně kontrolováni!

Program stručně      Program podrobně

Transparentní účet

Volební leták 1          Volební leták 2

Volební leták 3          Naše úspěchy a neúspěchy

Předvolební vydání časopisu LoDění