Oživování obecní zvukové techniky – 28. 4. 2019

Ze zprávy KV předložené zastupitelstuv v lednu 2019 vyplynulo, že kulturní zařízení (dále jen „Klub“) je vybaveno drobným majetkem (do 40 tis. Kč za kus) v pořizovací hodnotě 522 tis. Kč.

Z toho je zvukové techniky za  215 tis Kč. Vše má od srpna 2011 ve správě spolek ART TIME. Od roku 2011 se zvuková technika bohužel nevyužívá. Na březnovém zasedání jsem zastupitele informoval,  že zorganizuji tým, který prověří aktuální stav zvukové techniky a pokusí se ji oživit. K této akci jsem získal souhlas od pana Bargera, předsedy ART TIME. Tým jsem zorganizoval a 28. 4. 2019 proběhla oživovací akce.  Členové týmu (řazeno abecedně): Bok Martin, Hejduk Milan, Holý Martin, Horný Kamil, Machač Pavel, Machač Viktor.

Foto z akce (pro spuštění foto-prohlížeče klikněte na kteroukoliv fotku):

Závěry a zjištění:
Obec vlastní dvě sady zvukové aparatury:


1) Aparatura 1
Jedná se o analogové zařízení s výkonem 2x 2000 W.
Prvky:
– mixpult MACKIE CFX 20 (zařízení pro míchání zvuku z mikrofonů a hudebních nástrojů);
– crossover SUPER X-PRO CX 2310 (zařízení rozdělí signál z mixpultu na signál hlubokých tónů a na signál středních a vysokých tónů);
– zesilovač EUROPOVER EP 1500 (zařízení pro výkonové zesílení signálu hlubokých tónů);
– zesilovač EUROPOVER EP 2500 (zařízení pro výkonové zesílení signálu středních vysokých tónů);
– 2 x pasivní reprosoustava (jsou to ty velké bedny, které léta stojí v rohu velkého sálu).

Zjištění:
– Aparatura je funkční.
– Během let nepoužívání se „ztratila“  část propojovacích kabelů, takže jich není dost na propojení všech prvků současně. Nicméně, na postupné oživení a odzkoušení nám zbylé kabely stačily.
– Během let nepoužívání se „ztratily“ mikrofony i se stojany. Původně jich (dle pamětníků – přesný  inventární zápis bohužel nemáme k dispozici ) bylo šest. Nyní zůstal pouze jeden, který nefunguje.

2) Aparatura 2
Jedná se o analogové zařízení s výkonem 2x 600W.
Prvky:
– aktivní mixpult EUROPOWER PM 3000;
– 2 x pasivní reproduktor.

Zjištění:
– Aparatura je částečně funkční.
– Mixpult nemá bohužel funkční jeden výkonový výstup. Je pravděpodobně poškozen výkonový tranzistor. Problém jsme dočasně vyřešili a mixpult je možné používat v mono režimu (při současném dodržení správných impedancí připojených reproduktorů).  Do budoucna by bylo dobré nechat mixpult opravit.
– Stejně jako u aparatury 1 chybí mikrofony a část kabelů.

Dále jsme našli několik odposlechových reproduktorů a zesilovačů k nim. Ty jsme zatím netestovali.

Aparatura 1 Je vhodná pro ozvučení malých i velkých akcí ve velkém sále. Pro její plnou funkčnost je třeba dokoupit kabely a mikrofony.

Aparatura 2 je vhodná pro ozvučení akcí v přísálí nebo menších akcí ve velkém sále. Protože je mobilní, hodí se i pro ozvučení menších venkovních akcí. Pro její plnou funkčnost je třeba dokoupit mikrofony a nechat opravit druhý výkonový výstup mixpultu. 

7. 5. 2019
Martin Bok