E-mailová komunikace k článku Mýty o příjmech obce

From: Kamil Horný [mailto:kamilh@virtus.cz]
Sent: Tuesday, December 1, 2020 7:25 PM
To: zpravodaj@lodenice.cz
Cc: janiet@seznam.cz; Fatka <martin.fatka@gmail.com>; bvohradska@seznam.cz
Subject: FW: FW: Fwd: FW: Zpravodaj prosinec náhled/dotaz

Dobrý den,

obdobné jste již zmínila v minulém mailu a já také již reagoval. Dohoda (pokud vůbec taková vznikla) by se týkala webu obce, ne Zpravodaje. Pro Zpravodaj platí pravidla odlišná (viz níže), kromě jiných i zákonná, která nemůže změnit ani žádné zastupitelstvo, pouze parlament. Budete se prosím mými minulými maily zabývat řádně a odpovíte mi za celou RR?

S pozdravem
Kamil Horný

________________________

From: Bohuslava Vohradská [mailto:bvohradska@seznam.cz]
Sent: Tuesday, December 01, 2020 12:14 PM
To: Kamil Horný
Cc: janiet@seznam.cz; Fatka; zpravodaj@lodenice.cz
Subject: Re: FW: Fwd: FW: Zpravodaj prosinec náhled/dotaz

Dobrý den,

váž odkaz je v rozporu s dohodou, která byla učiněna na veřejném zasedání ve smyslu nezveřejňování odkazů na Lodění na stránkách obce. Dala by se možná nazvat džentlmenskou, ale já ji považuji za závaznou. Džentlmenské dohody mohou být ve skupimě gentlemanů  možná i více než zákon. Předpokládám, že  tak bude posuzovám i zastupiteli obce.

Přeji hezký den

Bohuslava Vohradská

________________________

Od: Kamil Horný <kamilh@virtus.cz>
Komu: zpravodaj@lodenice.cz
Datum: 30. 11. 2020 19:57:18
Předmět: FW: Fwd: FW: Zpravodaj prosinec náhled/dotaz

Vážení,

žádám, abyste při zacházení s mým článkem postupovali podle Pravidel pro vydávání obecního periodika, která jsme v červnu schválili, a v souladu s platnými právními normami. Zveřejněte proto mnou autorizovanou verzi článku. Nedávám souhlas ke zveřejnění jakékoli verze bez autorizace. Připomínám, že stejnou žádostí začínal i můj minulý mail.

Jsem přesvědčen, že bez autorizace nemůže články měnit ani redakční rada (RR), natož pouze její člen. RR může pouze rozhodnout, že některý článek nebude zveřejněn, pokud je k tomu zákonný důvod, který má sdělit autorovi článku (viz odkaz na příslušné odstavce Pravidel pro vydávání obecního periodika).

Pokud autorizovaný článek nezveřejníte, žádám, abyste mi předložili dokument RR, ze kterého by bylo zřejmé, že RR úpravami mého článku členku RR Vohradskou pověřila nebo změny alespoň odsouhlasila, a to i bez souhlasu autora.

Dále žádám RR o sdělení důvodů vyplývajících ze zákona nebo z Pravidel pro vydávání obecního periodika, které by k nezveřejnění vedly. Důvody, které dosud sdělila mailem členka RR Vohradská, se mezi ně neřadí. Žádnou překážku, která by bránila otištění autorizované verze článku, jsem nenašel. Proto očekávám odkaz na část textu příslušného závazného dokumentu, se kterou by měl být můj článek v rozporu.

Na závěr bych chtěl upozornit, že neotištěním  autorizované verze článku porušíte nejen Pravidla pro vydávání obecního periodika, ale také tiskový zákon. Otištěním neautorizované verze pak navíc zákon autorský.

S pozdravem
Kamil Horný

Pravidla pro vydávání obecního periodika:
https://www.lodenice.cz/assets/File.ashx?id_org=8632&id_dokumenty=7874

Článek 4, odstavec 3 – Šéfredaktor/ka:
Je při tvorbě LZ vázán/a těmito Pravidly, tiskovým zákonem a zákony souvisejícími (např. zákon na ochranu osobních údajů, autorský zákon, zákon o obcích).

Článek 5, odstavec 5d – Povinnosti a práva RR:
Vedení evidence odmítnutých příspěvků s důvody odmítnutí otištění, tyto důvody musí sdělit i autorovi příspěvku a na vyžádání zastupitelstvu obce.

Článek 6, odstavec 5:
Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok. Výjimku tvoří příspěvky zastupitelů, které jsou v souladu s § 4a, zákona č. 46/2000 Sb., tiskový zákon.

Článek 6, odstavec 13:
Redakce má právo v souladu se zákonem č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, v platném znění příspěvky stylisticky upravovat a krátit dle kapacity LZ. Tyto úpravy však nesmějí vést ke změně či narušení smyslu a stylu textu. Redakce je před zveřejněním upravených textů povinna autora příspěvku o změnách informovat, změny zdůvodnit a opatřit si autorův souhlas. Příspěvky v plném rozsahu mohou být zveřejněny na webových stránkách obce.

________________________

From: Bohuslava Vohradská [mailto:bvohradska@seznam.cz]
Sent: Monday, November 30, 2020 8:27 AM
To: janiet@seznam.cz
Cc: Kamil Horny
Subject: Re: Fwd: FW: Zpravodaj prosinec náhled/dotaz

Dobrý den oběma,
k úpravám v článku. Pane Horný, odkazy na Lodění jsem odstanila já. Jak už jsem vám psala, Zpravodaj je záležitostí obce a jsem pořesvědčena, že už na jednom ze zastupitelstev jsme projednávali, že odkazy na Lodění nebudou na stránkách obce zveřejňovány. To je první důvod.

Tím druhým je, že obec má velice přísná pravidlka v rámci GDPR – mimo jiné musí „vypípávat“ jména občanů, kteří na zasedání vystupují. Odkazovat na stránkách obce na nahrávky, které zřejmě slouží spíše k soukromým účelům a pravidla GDPR tam dodržována nejsou mě vedou k maximální opatrnosti vzhledem k možnému poškození obce.

Panu Hornému jsem i navrhovala, aby uvedl přímo mé jméno. To nevyužil a nerozumím tomu.

Bylo by velice komunikačně otevřené, kdyby mě uvedl.

Chápu, že v případě článku figuruji ve dvou úlohách. Jako občan, který vystoupí na VZ a pak jako šéf redakční rady. Zde musím zcela upřednostnit postavení v redakční radě a nevystavovat tak obec (možná až přílišnou opatrností) rizikům v rámci GDPR. Stejně bych postupovala pokud by se jednalo o jiného občna obce.

Od pana Horného očekávám stížnost v rámci údajné cenzury z mé strany.  Je to jen na vás pane Horný. Vemte ty své nahrávky prosím hezky z gruntu. Začněte prosím tak někdy v roce 2015, ať nemusím poslouchat, že můj manžel odstoupil kvůli parkování naší lodi na obecním pozemku a podobná sdělení.  Dejte nějaký právní rozbor legálnosti  své  služby občanům obce a uveďte jak jste tyto „legální“ nahrávky použil. Možná by to občany zajímalo.

Pane Horný, k úpravám ke grafice vašeho článku píši níže.

Bohuslava Vohradská

________________________

Od: Bohuslava Vohradská <bvohradska@seznam.cz>
Komu: janiet@seznam.cz <janiet@seznam.cz>
Datum: 29. 11. 2020 20:20:45
Předmět: Re: Fwd: FW: Zpravodaj prosinec náhled/dotaz

Dobrý večer Jano a Míšo,

budu teď komentovat pouze grafiku, protože další instrukce pana Horného jsou mimo Míšu. Ta má od nás dostat hotové texty a zpracovat je. To , že je zpracovává velice dobře je neodiskutovatelné.

Osobně vítám právě barevnou úpravu grafu, kterou udělala. Tak jak ji zpracovala, je mnohem přehlednější a pokud mám myslet třeba na seniory, kteří mohou mít problém s odstíny jedné barvy, tak právě barvy, které Míša použila jsou skvělé.

Naší pravomocí je měnit, ale musíme zachovat obsah. Ten zachaván je a navíc je dle mého názoru Míšou doveden k lepší srozumitelnosti pro všechny.

Graf takto zůstane, stejně jako písmo. Od toho máme právě profesionála a nějaký standard. Pokud bychom každému autorovi nechávali vybrat písmo atp., to byl plátek k nezaplacení.

Jano, sama jsi grafiku chválila, tak nevím v čem je problém.

Pokud jde o gramatiku. Tam se plně spoléhám na tvoji profesionalitu a nerada bych se dočkala dalšího rozboru chyb od pana Machače, který před časem provedl. Takže gramatika podle toho, jak upravila Jana.

Ke změnám v textu, které jsem provedla já v kontextu závěrů z jednoho z nedávných zastupitelstev píšu jen Janě a panu Hornému.

Míšo,

očekávám, že Jana pošle ještě nějaké komentáře k případným chybám, jinak je pro tebe  vše ostatní  beze změny.

Přeji hezký večer.

Bohunka

________________________

Od: janiet@seznam.cz <janiet@seznam.cz>
Komu: Michaela Tumová <tumova.design@gmail.com>, Bohuslava Vohradská <bvohradska@seznam.cz>
Datum: 28. 11. 2020 20:06:09
Předmět: Fwd: FW: Zpravodaj prosinec náhled/dotaz

Dobrý večer, Míšo a Bohunko,

přeposílám komunikaci s instrukcemi od pana Horného, autora článku a grafu i s jeho auotrizovanými přílohami.

Ke gramatice zbytku jsem se ještě nedostala – budu na tom pracovat zítra ráno, dokud všichni budou spát a bude klid.

Jana

———- Původní e-mail ———-
Od: Kamil Horný <KamilH@virtus.cz>
Komu: zpravodaj@lodenice.cz <zpravodaj@lodenice.cz>
Datum: 28. 11. 2020 15:35:34
Předmět: FW: Zpravodaj prosinec náhled/dotaz

Vážení,

  1. Se zveřejněním článku v podobě, který mi byl poslán v náhledu (soubor ve formátu pdf), nesouhlasím.
  2. Žádám, aby byl zveřejněn ten článek, který jsem vám zaslal. Aby nedošlo opět k omylu, znovu jej přikládám (soubor ve formátu doc). Text článku nechte beze změn, interpunkci také neměňte, zachovejte mé členění odstavců, neměňte ani font na tučné písmo tam, kde je v originálu písmo standardní. Vše zmíněné jsem znovu označil a přikládám ve formě korektur. Jsou zde označeny i další drobné chyby, které zřejmě vznikly při sazbě.
  3. Zajímalo by mne, kdo do článku zanesl neautorizované změny bez mého vědomí. Můžete mi to prosím sdělit?
  4. Byl bych rád, aby graf neobsahoval výseče v devíti barvách. Pokud je to technicky možné, upřednostnil bych barevné odstíny (jak je uvedeno v mém podkladu doc). Základní barvu grafu prosím zvolte tak, aby se nejlépe hodila stylu Zpravodaje.

Předem děkuji za uvedení článku do původního stavu, ale tuto etapu jsme si mohli odpustit.

S pozdravem
Kamil Horný

________________________

From: janiet@seznam.cz [mailto:janiet@seznam.cz]
Sent: Friday, November 27, 2020 10:10 AM
To: Kamil Horný
Subject: Fwd: Zpravodaj prosinec náhled/dotaz

Dobrý den, Kamile,

zatím jsem neměla ani čas se podívat, jak to vypadá, ale přeposílám k nahlédnutí a kontrole, zda je uvedena správná verze Vašeho článku, než budu dávat oficiální korekce. Trochu jsem se v té Vaší komunikaci s Bohunkou ztrácela. 

Hezký den.
Jana

________________________

Od: Michaela Tumová <tumova.design@gmail.com>
Komu: janiet@seznam.cz, Bohuslava Vohradská <bvohradska@seznam.cz>
Datum: 26. 11. 2020 19:43:08
Předmět: Zpravodaj prosinec náhled/dotaz

Hezký večer oběma. Posílám vám k nahlédnutí prosincové číslo. 
Dejte vědět a zatím se mějte pěkně.
Michaela Tumová