Volby 2018 – Sdružení nezávislých kandidátů LoDění – program stručně

Buďme hrdi na svou obec.

Vybudujeme obec, která se rozvíjí smysluplně a koncepčně. Obec, která nebude jen místem pro přespání, ale skutečným domovem. Budeme nejen stavět chodníky, opravovat komunikace a dělat obec krásnější, ale vytvoříme takové podmínky, aby se všem žilo lépe a aby se tu dařilo aktivním lidem, kteří mají chuť a zájem organizovat nejrůznější akce a setkání pro druhé. Sestavili jsme tým složený z odborníků na ekonomii, stavebnictví, techniku, vzdělávání, medicínu, sport, kulturu, sociální služby, práci s dětmi i se starší generací. Budeme investovat promyšleně, bez zbytečných nákladů na předražený materiál či služby, podpoříme aktivní trávení volného času, komunitní aktivity, kulturní i sportovní činnost.

Náš program stručně:

 1. Útulná Loděnice. Koncepční rozvoj. Spolupráce s okolními obcemi i místními podniky.
 2. Dostavba a oprava komunikací včetně veřejného osvětlení. Dobudování inženýrských sítí.
 3. Klidná doprava. Vyřešení ranního dopravního přetlaku u základní školy. Přechody se semafory – k autobusovým zastávkám Jánská, Pod Lanovkou a u Klubu. Již žádné další kamiony.
 4. Zlepšení možností parkování v celé obci. Zejména v okolí GZ Media a na náměstí.
 5. Zelená, ekologická obec. Stálý fyzický pořádek. Přesun kontejnerů z náměstí na vhodnější místo. Monitorování kritických míst. Zvýšení bezpečnosti v obci.
 6. Zdravotní středisko na úrovni.
 7. Důstojné podmínky pro život seniorů a rodin s malými dětmi. Domov pro seniory. Nová mateřská školka. Rozšíření možností aktivního vyžití seniorů i ostatních obyvatel.
 8. Kvalitní a bezpečné dětské hřiště přístupné veřejnosti.
 9. Zlepšování kvality vzdělávání díky intenzivní a vstřícné spolupráci s vedením mateřské i základní školy.
 10. Posílení a dobré propojení činností spolků a škol.
 11. Pozvednutí úrovně kulturního života pro všechny věkové kategorie.
 12. Optimální protipovodňová opatření.
 13. Efektivní, lehce dostupný a vstřícný obecní úřad. Transparentní a úsporné hospodaření. Otevřená komunikace a přístup k informacím.

Podrobný program

Kandidáti

Transparentní účet

Volební leták 1          Volební leták 2

Volební leták 3          Naše úspěchy a neúspěchy

Předvolební vydání časopisu LoDění