Archiv rubriky: Stavby

Výsledky hlasování o projektech pro lepší Loděnici

Zdroj: https://www.lepsimisto.cz/info/projekt/255

Jednotlivé projekty se na základě hlasování veřejnosti a poroty umístily takto:

1. místo – 8.B: SKALKA CHCE LEPŠÍ TVÁŘ – projekt bude realizován
2. místo – 6.A: KVĚTINOVÁ ZAHRÁDKA – projekt bude realizován
3. místo – 7.B: KAČÁK
4. místo – 8.A: LODĚNICKÝ PARK SE STÁVÁ SKUTEČNOSTÍ
5. místo – 2.A: SEMÍNKOMAT
6. místo – 7.C: SKALKA NENÍ SKLÁDKA!
7. místo – 6.B: HOĎ TO DO KOŠE

Nebylo hodnoceno:
ZELEŇ A ČISTOTA DO LODĚNICE – třída 7.A před velkým finále ze soutěže odstoupila.

Semínkomat: Díky originalitě řešení a nevídanému prezentačnímu nasazení řešitelů rozhodli porotci o jeho mimořádném financování nad celkový rozpočet soutěže, který GRAMOFOND stanovil na  100.000 Kč.


Prezentace semínkomatu

Děkujeme všem organizátorům, sponzorům a zúčastněným za velmi užitečnou práci a těšíme se na dokončené projekty.

Za redakci LoDění
Martin Bok
martin.bok@3ok.cz

Hlasujte pro lepší Loděnici

Podpořte hlasováním projekt, který si přejete zrealizovat v obci Loděnice.
Hlasování běží do 25. 6. 2018 zdehttps://www.lepsimisto.cz/info/projekt/255#hlasovani.
Projekty na zlepšení obce Loděnice rozpracovaly děti ze ZŠ Loděnice.
Soutěží se o 100 000 Kč od GRAMOFONDu, nadačního fondu
 GZ Media, na nejleší nápady.

Hlasujte o těchto projektech:

2.A   Semínkomat
6.A   Květinová zahrádka dívčí společnost s.r.o.
6.B   Hoď to do koše
7.A   Zeleň a čistota do Loděnice
7.B   Kačák
7.C   Skalka není skládka
8.A   Loděnický park se stává skutečností
8.B   Skalka chce lepší tvář

I vy můžete změnit vaše okolí, místo, kde žijete, kde jste doma.

Půl milionu do záchoda

Na říjnovém zasedání zastupitelstva jsem upozornil na značně vysokou částku 600 000 Kč, kterou zastupitelé vyhradili na rekonstrukci WC v Kulturním zařízení (čas 1:15:40). Vedení obce tehdy nebylo schopno vysvětlit, jakým způsobem k takové sumě dospělo. O této situaci jsem informoval veřejnost ve Zpravodaji 11/17 a doufal jsem, že tím vedení obce přiměju k vyšší obezřetnosti při procesech, které zakázku budou provázet. To se nestalo. Starosta společně s místostarostkou zakázce požehnali a pustili ji do fáze realizace.

V době, kdy se konalo říjnové zasedání (11. 10.), již probíhalo poptávkové (tedy neveřejné) řízení na zhotovitele rekonstrukce (viz čas 1:15:40). To znamená, že vedení mělo mít v souladu s obecní Směrnicí 1/2017 hotový průzkum trhu, kvalifikovaný odhad ceny, technickou specifikaci a vypracovanou zadávací dokumentaci. Čekal bych proto, že starosta nebude váhat a bude bezpečně znát fyzický rozsah prací. Do podpisu smlouvy uběhlo pět pracovních dní. V tomto krátkém čase vedení stihlo nabídky vyhodnotit a s firmou DRDA-STAIS s.r.o., která nabídla cenu nejnižší – 570 000 Kč*), dojednalo a 18. 10. uzavřelo smlouvu o dílo. Jsou situace, kdy jde práce pěkně od ruky. Celý příspěvek

Proč to udělali?

Na severovýchodě naší obce mezi dálnicí a silnicí na Rudnou je územním plánem definován prostor pro umístění výrobních a průmyslových ploch – na obrázku níže označen jako VS2.
Z pohledu zatížení obce dopravou je to velmi nešťastné řešení. Nejlepší by bylo územní plán změnit zpět na ornou půdu či trvalé travní porosty a majitele, kteří zakoupili pozemky po schválení uvedeného územního plánu, rozumně odškodnit. Místo toho, aby se vedení naší obce vydalo tímto směrem, jde majitelům „na ruku“ a společně s nimi, aniž by podle zákona muselo, připravuje Územní studii. Je to důležitý krok pro zástavbu průmyslové zóny. Pouze v tomto kroku má obec právo definovat podmínky, které musí Územní studie zohlednit. V redakci LoDění jsme si dali tu práci, kontaktovali nezávislé odborníky, podmínky vypracovali a prostřednictvím zastupitele Kamila Horného prosadili k projednání na veřejném jednání zastupitelstva, které se konalo 11. 10. 2017.

Navrhli jsme toto:
Celý příspěvek

Chodníky nebudou/budou?

Jsem rád, že pan starosta začal konečně plnit svůj/náš volební program a pustil se, byť v omezené míře, do stavby chodníku alespoň ke hřbitovu.  Nebo pro začátek ke hřbitovu? Nemyslím to příliš ironicky, jsem totiž přesvědčen, že obecní dotační lobby vyhodnotila jako nejzajímavější akci přístavbu základní školy a nasměrovala tam všechny finanční prostředky i úsilí, takže urvat nějaké peníze a čas pro chodník nebylo a není zřejmě jednoduché.

Zaznamenal jsem sice, že za ty dva roky od původního projektu došlo k výraznému nárůstu plánované ceny z 1,1 mil. Kč na 1,8 mil Kč, např. chráničkou pro kabel veřejného osvětlení (rozuměj trubkou pod chodníkem) za  315 tis. Kč, ale to je v porovnání s akcí „cesty na Jánské“ navýšení téměř zanedbatelné. Akce je přece financována (alespoň částečně) z „dotace“, tedy z „peněz nikoho“, takže v tomto pokřiveném prostředí ani nelze jinou cenu očekávat.

Možná také cenu srazí výběrové řízení na dodavatele stavby. Třeba se do něj přihlásí víc než jeden zájemce a cena bude nižší o víc než 1,75 % jako u přístavby školy.

Přejme si také, aby se v průběhu stavby neprojevily nějaké podobné „potíže“ jako na výše zmiňované Jánské a ať pan starosta vytrvá ve svém úsilí o zlepšení infrastruktury v obci.

Mořic Hruban

Miss Universe

Zastupitelstvo naší obce 26. 4. 2016 schválilo rozpočet na přístavbu základní školy. Přístavbou bude kapacita školy zvětšena o 4 třídy, přibydou kabinety, sklady a bude podstatně zvětšena kapacita školní jídelny. Užitná plocha školy vzroste o 534 m2. To zní dobře, což?

Máme tady bohužel jedno podstatné ALE.  Tím je cena. Pro přístavbu školy zastupitelé v rozpočtu vyhradili 36,198 mil. Kč (3 mil. na přípravné práce a 33,198 mil. na prováděcí projekt a vlastní stavbu). Pro hlasovali Václav BAUER, Ing. Ondřej BRODECKÝ, Ing. Jindřich HEIES, Ing. Alena HEINRICHOVÁ, Mgr. Vladislav KRABEC, Jan MARHOUL, Karel POŽÁRSKÝ, Vladana RADOVÁ, Josef TŮMA. Proti hlasoval Ing. Kamil HORNÝ. Hlasování se neúčastnili Ing. Milan BŘEZINA a Martin FATKA.

Pokud schválenou sumu přepočteme na cenu za jeden m2 užitné plochy, dojdeme k číslu 67,8 tis. Kč/m2 včetně. To je cena luxusního bytu v Berouně (např. v rezidenční části Golf Beroun). Za přístavbu školy je to suma astronomická. Proč si to dovoluji tvrdit? Protože je v našem regionu s čím srovnávat.
Celý příspěvek

Vyprchalo kouzlo pohádky?

Přinášíme další informace o přípravě rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) a současně informace z posledního zasedání ZO (8. 2. 2017). Hlavním důvodem, proč starosta zastupitele sezval, bylo právě téma VO, zejména pak schválení žádosti o dotaci. Nejzazší termín podání žádosti byl totiž konec února a žádost bylo třeba začít zpracovávat. Opět „to“ tedy spěchalo.
Celý příspěvek

Chystá se rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení

Rekonstrukci veřejného osvětlení (VO) a instalaci nového plánovalo již minulé vedení obce a  začalo pasportizací stávajícího stavu. Začátkem minulého roku jsme dostali nabídku od firmy, která se zabývala právě pasportizací. Nabídka zněla přímo pohádkově. „Pořiďte zdarma pro vaši obec nová světla LED.“ Připadalo mi, jako bych slyšel reklamní slogan. Firma dokonce nabídla, že sama uspořádá výběrové řízení na dodavatele a také se ho sama zúčastní (!). Navíc by nabídla i úvěr. Vedení obce by tak nemuselo nic zařizovat.

Investice do nového osvětlení měla být zaplacena až 80% úsporou elektřiny. Pohádkovou nabídku jsme raději prověřili a zjistili, že obdobné pohádkové nabídky nejsou vždy pravdivé. To byl hlavní důvod, proč Ing. Hejduk svým článkem v LoDění 3/16 varoval před podvodníky a lumpárnami, které mohou výběr moderní technologie LED provázet.

Sešel se rok s rokem a starosta (opět) bez souhlasu zastupitelů vybral světelného konzultanta, což má být označení pro „pracovní roli“ (viz www.svetlo.cx), Mgr. Štěpána Hellicha, DiS. Zastupitele o výběru neinformoval. Natož o způsobu výběru. Ze strany starosty jde o další porušení směrnice č. 1/2015. Navíc Hellich uvádí, že vedení již dokonce „předvybralo“ investičně nejdražší variantu. Tak jen aby alespoň k finálnímu rozhodnutí byli přizváni také zastupitelé.
Celý příspěvek

Kultivace pozemků u nového mostu

Kultivace pozemků u nového mostu

Nový most přes Kačák stojí a jsme za to moc rádi. Bohužel přilehlé pozemky byly při stavbě poničeny a je z nich jedno kvalitní bahniště – viz přiložené fotografie. Proto jsem na zasedání zastupitelstva obce 12. 10. 2016 položil starostovi Vaškovi Bauerovi otázku: „Jaký je plán dát zničený zatravněný povrch pozemků do cajku?“. Vašek odpověděl: „Žádný. Obec pozemky nevlastní a do cizího pozemku nesmí investovat“.

kultivace_pozemku_2

Říjen 2016: Bahniště říznuté štěrkem.
FOTO: Martin Bok

Celý příspěvek